away jelentése magyarul

Away jelentése példákkal az EnSzótárban. Away magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

away határozószó kiejtése 1. Away gyakorisága 1.
el
messzire
távolra
-ra, -re, vmilyen távol/messze vmitől
-ra, -re, vmilyen messze időben
lefelé
el, félre (a figyelem középpontjából)
idegenben (sportmérkőzés)
el (a helyére)
el (eltűnve, elfogyva)
folyamatosan
folytonosan
állhatatosan
away melléknév kiejtése 2. Away gyakorisága 2.
idegenben történő (sportmérkőzés)
vendég- (sport) (-csapat, -szurkoló, stb.)
away főnév kiejtése 3. Away gyakorisága 3.
idegenben történő mérkőzés (sport)
idegenben elért győzelem (sport)

away jelentése példamondatokkal

Both men ran away without taking anything.

Personality types further away are least alike.

Their extraordinary viewpoint obviously scared away many potential labels.

In another clip soldiers are shown clearing away dead naked bodies.

They are often simply thrown away afterwards.

Szócikk away. Away jelentése, away magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

away jelentése kifejezésekkel

back away (from sb/sth)
elhátrál vmi/vki elől
bargain sth away
elkótyavetyél
break away
letör, leszakít, elszakít, letörik, leszakad, szakít, elszakad, szétválik, elmenekül
break away!
oszolj!
burn away
eléget, elég
call sb away
elhívják, el kell mennie vhová
cast away
eldob, félrehajít, sutba dob, elhesseget, száműz, elherdál, elpocsékol
chase sb/sth away/off/out/etc.
elkerget vkit/vmit
chuck away
eldob
clear away
eltávolít, eltakarít, leszed (asztalt), felszáll, feltisztul
come away (from sth)
leválik, lejön, letörik, leszakad
come away with sth
vmilyen benyomással távozik
cut away
levág, lenyes, elkotródik
die away
elhalkul, elhal
do away with sb/yourself
elintézi/megöli magát/vkit
do away with sth
megszűntet vmit, megszabadul vmitől, eltöröl vmit
drive away
elűz, elhajt
eat away
kimar, elmos
explain away
kimagyaráz vmit
fade away
eltűnik, elenyészik
fall away
elpártol, lesoványodik, hanyatlik, elmarad

További away jelentések

fire away
ellövöldöz
fire away!
ki vele!, mondd ki!, bökd ki!, mondd ki, ami a bögyödben van!
frighten away
elriaszt, elijeszt
fritter away
szétforgácsol, elapróz, elherdál, elfecsérel, elpazarol, szór, szétszór
gamble away
eljátszik
get away
elmegy vhova, üdül, vakációzik, menj már! (hitetlenkedés, kétkedés), elmenekül, megszökik, elszökik, szabadul, elszabadul
get away (from ...)
szabadul, elszabadul vhonnét, megszökik, elszökik, elmenekül vhonnét, eltávozik vhonnét
get away with sth
meglép vmivel, megússza vmivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik vmit
give sb away
menyasszonyt átadja a vőlegénynek
give sth away
ajándékba ad vmit, átad (díjat), (gondatlanul) előnyhöz juttat
give sth/sb away
elárul vkit/vmit
go away
elmegy, eltávozik vhonnét/vkitől, elmegy vhova (üdülni), elillan, eltűnik
keep away (from sb/sth)
távol tartja magát, távol marad (vkitől/vmitől)
keep sb/sth away (from sb/sth)
távol tart vkit/vmit (vkitől/vmitől)
lock away
elzár
pass away
meghal, eltűnik, szétoszlik, elmúlik, eltelik, eltölt, elpocsékol
pine away
emésztődik
piss away
elver, elherdál
pull away
elhúz, széthúz, elevez
put sb away
börtönbe küld, bolondokházába zárat
put sth away
helyére tesz, visszatesz, félretesz, félrerak (pénzt), bekebelez (ételt), felhajt (italt)
romp away/ahead
játszva/könnyedén nő/halad/nyer
run away (from sb/...)
elrohan, elszalad vhonnét, elmenekül, elszökik vhonnét
run away from sth
elfut/elszalad vmi elől (átv.)
run away with sth
fölényesen megnyer, elhisz/bevesz vmit
run away with you
elfog, elragad (érzés)
run away/off with sb | run away/off (together)
lelép/meglép vkivel, vkivel együtt lép le (házastársat elhagy vkiért)
scare away
elriaszt
shut away
elzár
sign away
írásban lemond vmiről, elajándékoz
slip away
angolosan távozik, meglép, elillan, elmúlik, elszáll
smooth sth away/out
elsimít, elhárít (problémát)
spirit away/off
eltüntet, elhurcol, elvisz vmt
split away/off (from sth) | split sth away/off (from sth)
lehasít, leszakít, lehasad, leszakad
square away
rendbe rak, rendbe tesz, bokszállásba helyezkedik
squirrel away
eldug, elrejt
stow sth away
gondosan elrak vmit, gondosan elrejt vmit
strip sth away
(réteget) eltávolít, leszed, lefejt (felesleges/hamis dolgokat)
sweep away
elsöpör
tail away
elritkul, elvékonyodik, elhal, lemarad
take away from sth
elvesz vmiből, lebecsül, becsmérel vmit
take sth away
megszűntet vmit, elvesz vmit (fájdalmat, stb.), ételt elvitelre vesz