attend jelentése magyarul

Attend jelentése példákkal az EnSzótárban. Attend magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

attend ige kiejtése. Attend gyakorisága.
Ragozott alakok: attends, attending, attended
látogat
hallgat, meghallgat
megnéz (előadást)
részt vesz vmin
jelen van vhol
ápol, gondoz, kezel, ellát (beteget)
vigyáz vkire
figyel

attend jelentése példamondatokkal

Students may attend home events free of charge.

Children attend government or private international schools.

Perhaps attend three significant trade shows or conferences?

Do external audit attend audit committee meetings?

Do internal audit attend audit committee meetings?

Szócikk attend. Attend jelentése, attend magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

attend jelentése kifejezésekkel

well attended
látogatott
attend to sb
hallgat vkit, meghallgat vkit, figyel vkire, foglalkozik vkivel, foglalatoskodik vkivel, őriz vkit, vigyáz vkire, felügyel vkire
attend to sth
vigyáz vmire, figyel vmire, ügyel vmire, figyelmet fordít vmire, figyelembe vesz vmit, figyelmet szentel vminek, utánanéz vminek, utánajár vminek, foglalatoskodik vmivel, törődik vmivel, foglalkozik vmivel, ellát vmit, gondoskodik vmiről, elintéz vmit
attend a lecture
előadást hallgat, előadást meghallgat, felolvasást hallgat, felolvasást meghallgat, előadásra jár
attend a meeting
gyűlésen részt vesz, összejövetelen részt vesz, gyűlésre jár
attend a sale
árverésen részt vesz, aukción részt vesz
attend mass
misét hallgat
attend on sb
szolgálatára áll vkinek, segédkezik vkinek
attend school
iskolába jár
attend the classes
előadásokat látogat
attend the insurance
biztosításról gondoskodik
attend the lectures
előadásokat látogat
attend the obsequies
részt vesz a gyászszertartáson, részt vesz a temetésen, követi a temetési menetet
attend to a customer
vevőt kiszolgál
attend upon sb
szolgálatára áll vkinek, segédkezik vkinek
attended car park
őrzött parkoló
have to attend a meeting
részt kell vennie egy gyűlésen
he never fails to attend a lecture
sosem mulaszt el egy előadást sem, nem marad el egyetlen előadásról sem, nem maradna el egyetlen előadásról sem
our best wishes attend you
minden jót kívánunk, jókívánságaink kísérjenek, a legjobbakat kívánjuk neked
please attend!
figyelem!, figyelmet kérek!, kérem, figyeljenek rám!, kérem, hallgassanak meg!
success attended my efforts
erőfeszítéseimet siker koronázta, törekvéseimet siker koronázta, fáradozásom sikerrel járt

További attend jelentések

the measure was attended by unexpected events
az intézkedést váratlan események követték