at jelentése magyarul

at angolul

At jelentése példákkal az EnSzótárban. At magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

at elöljárószó kiejtése. At gyakorisága.
-on, -en, -ön, -ban, -ben, -nál, -nél (hely, helyzet)
(az @ jel kiejtése az e-mail címekben)
-kor (időpont)
(egy időtartam megjejölése)
(egy iskolában/munkában töltött időszak megjelölése)
-on, -en, -ön (vmilyen áron/sebességen/hőmérsékleten, stb.)
(életkor megjelölése)
-ban, -ben (vmilyen állapot kifejezése)
(vmiben való jártasság/képesség kifejezése)
-ra, -re (gondolat/cselekvés tárgyának kifejezése)
-ra, -re (cél, irány megjelölése)

at jelentése példamondatokkal

And those courts arrived at different conclusions.

The hardest part was getting consistent numbers at training.

Nurse education is at present undergoing great changes.

These huts are burnt late at night.

Szócikk at. At jelentése, at magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

at jelentése kifejezésekkel

gentleman-at-arms
udvaronc, nemesi díszőrség tagja
stay-at-home
otthonülő ember
down at heel
lerongyolódott, lepusztult, letaposott (cipő)
aim at sth
mutat vmire
arrive at sth
ér vhova
call at ...
megáll ...-nál (egy helységnél) (vonat, busz, stb.)
catch at
utánakap
chop at
rávág, rácsap
clutch at sth/sb | catch at sth/sb
vkiben/vmiben megkapaszkodik, megfogódzik, belekapaszkodik
come at sb
rátámad, nekitámad, nekiront, ráront
come at sth
megközelít vhogy (problémát, kérdést)
come back (at sb) (with sth)
(vmivel) visszavág/visszafelel (vkinek)
come out at sth
kitesz vmennyit
drive at
odaüt, céloz vmire
get at sb
(állandóan) leszól, bírál, kritizál vkit, kifakad vki ellen
get at sb/sth
elér vmit/vkit, hozzáfér vkihez/vmihez
get at sth
megtud vmit, rájön vmire, kiderít vmit, (burkoltan) céloz vmire, sejtet vmit, ki akar lyukadni vhova, mondani akar vmit
get back at sb
revánsot vesz, megtorol vmit vkin, visszaad vkinek vmit, visszavág vkinek
go at sb
rátámad vkire, nekitámad, nekimegy vkinek
go at sth
hozzálát, nekifog vminek, keményen dolgozik vmin
go on (at sb)
nekimegy vkinek, lehord vkit

További at jelentések

grab at
megragad, megmarkol, fog, elragad, megkap, elkap, markol, elhappol, elcsíp, nyakon csíp
hark at sb
no nézd csak, hallgasd csak miket mond
jump at
két kézzel kap vmin
keep at sth
tovább dolgozik vmin, tovább csinál vmit
keep on (at sb) (about sb/sth)
állandóan zaklat/nyaggat vmivel vkit
keep sb at sth
tovább dolgoztat vmin, tovább csináltat vmit
laugh at
nevet vmin, kinevet vkit
laugh at sth
kinevet vmit
level sth against/at sb
(nyilvánosan) nekiszegez vkinek vmit, felró vkinek vmit, vádol vmivel vkit
look at sth
megszemlél, megvizsgál, tanulmányoz, átgondol, megfontol, tekint, szemlél vhogy vmit
nag at sb
korhol, szekál, gyötör
nibble at sth
harapdál vmit, rágcsál vmit, bírál vmit, kifogásolnivalót keres vmin
peck at sth
megvág vmit, megcsíp vmit, csipeget vmit, odavág vmihez
play at sth | play at doing sth
megjátszik vmit, úgy tesz mintha ..., (csak) szórakozásból csinál vmit
pluck at
megránt, rángat
pluck at sth
megránt vmit, megrángat vmit, meghúz vmit, ráncigál vmit, tépdes vmit, csipked vmit
pull at
húz, szippant
put in (at ...) | put into ...
befut vhova, kiköt vhol (hajó)
put sth at sth
becsül/taksál vmire
put up (at ...)
vhol megszáll
rip at sth
nekiesik vminek/vkinek, megtép/megvág vmit/vkit (nekitámad)
run at sb
(támadólag) nekirohan vkinek, ráront vkre
shoot at
rálő
snatch at sth
kap vmi után, kapkod vmi után, hirtelen utánakap vminek, hirtelen utánanyúl vminek
sniff at
gyorsan megszagol, fintorog vmi miatt
start on at sb (about sth) | start on (at sb) about sth
kritizál, szapul, kifogásol vkit/vmit
stick at
odatapad, megtorpan, meghátrál
talk at sb
(csak) beszél vkinek (a választ meg sem hallgatva), mondja a magáét vkinek
wink at sth
szemet huny vmi felett
work out (at sth)
kiszámol, kiszámít, kikalkulál vmit
Fire line: keep clear at all times.
Tűzoltóterület: kérjük mindig szabadon hagyni!
I am at a loss to understand
képtelen vagyok megérteni, nem tudom felfogni
I am at my wit's end
megáll az eszem
I am at you command!
rendelkezésedre állok!, parancsolj velem!
I am at your disposal
rendelkezzék velem, rendelkezésére állok, rendelkezésedre állok, parancsoljon
I am leaving at Christmas
karácsonykor elmegyek, karácsonykor eltávozom, karácsonykor elutazom
I do not wonder at it
egyáltalán nem lep meg, egyáltalán nem csodálkozom rajta, nem tartom meglepőnek, nem tartom különösnek
I left home at ten o'clock
tízkor mentem el hazulról, tíz órakor mentem el hazulról
I was absent at the time
akkor nem voltam jelen, abban az időben nem voltam jelen, nem voltam ott akkor
I was overjoyed at the news
a hír nagy örömmel töltött el, a hír igen megörvendeztetett
I will wait for you at the gate
várok rád a kapunál, a kapunál várlak
I won't let it at that
nem hagyom annyiban