ask jelentése magyarul

Ask jelentése példákkal az EnSzótárban. Ask magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

ask ige kiejtése 1. Ask gyakorisága 1.
Ragozott alakok: asks, asking, asked
kérdez
megkérdez
kérdezősködik
érdeklődik vki hogyléte felől
kér vmit
megkér, felkér vmire
engedélyt kér vmire
beszélgetni akar vkivel
vmilyen árat kér
elvár, igényel, követel vkitől
szükséges, szükségeltetik
meghív vkit
hív vkit (csatlakozni vkihez/vmihez)
randevúra hív
ask főnév kiejtése 2. Ask gyakorisága 2.
kínálati ár (értékpapíroké)
igénybevétel, követelmény, kívánalom

ask jelentése példamondatokkal

Then ask why he uses those particular components.

They frequently ask why organisms group themselves into societies.

The second was asked the same question.

People had started asking the question again.

Moran was waiting anxiously to ask each evening.

Szócikk ask. Ask jelentése, ask magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

ask jelentése kifejezésekkel

ask after sb
érdeklődik vki hogyléte felől
ask around
kérdezősködik
ask for sb/sth
beszélni akar vkivel, keres vkit, útbaigazítás kér vhova
ask sb back
felhív magához (közös program után)
ask sb out
randevúra hív vkit
I ask you!
most mondd meg! (méreg, nemtetszés kifejezése)
I asked him point-blank
nekiszegeztem a kérdést, mellének szegeztem a kérdést
I shall not ask again in a hurry
eszem ágában sincs újra kérni
ask a favour of sb
szívességet kér vkitől
ask about
kérdezősködik
ask an advice
tanácsot kér
ask for a lift
felkéredzkedik a kocsira
ask for a rise
fizetésemelést kér, béremelést kér
ask for a thrashing
hiányzik neki a verés
ask for a vote of confidence
felveti a bizalmi kérdést
ask for asylum
menedékjogot kér
ask for help
segítséget kér
ask for pardon
bocsánatot kér
ask for quarter
kegyelmet kér, kegyelemért könyörög, kegyelemért esdekel, megadja magát kegyelemre
ask for sb's hand
megkéri vkinek a kezét
ask for tenders
versenytárgyalást hirdet

További ask jelentések

ask for trouble
keresi a bajt
ask in
behívat, bekéret
ask me another
kérdezz vmi könnyebbet
ask no odds from anybody
senkitől sem kér szívességet
ask one's way
megkérdezi, merre kell menni
ask out
kihívat
ask sb a favour
szívességet kér vkitől
ask sb a question
kérdez vkitől vmit, megkérdez vkit, kérdést intéz vkihez, kérdést tesz fel vkinek
ask sb for sth
kér vkitől vmit
ask sb in church
házasulandókat kihirdet
ask sb over
áthívat vkit, átkéret vkit
ask sb sth
kérdez vkitől vmit, megkérdez vkitől vmit, kér vkitől vmit
ask sb to dinner
meghív vkit ebédre
ask sb to do sth
megkér vkit vmire, megkér vkit hogy tegyen vmit, felkér vkit vmire
ask sb's forgiveness
bocsánatot kér vkitől
ask sb's pardon
bocsánatot kér vkitől
ask sb's permission to do sth
engedélyt kér vkitől vminek a megtételére, engedélyt kér vkitől, hogy megtehessen vmit
ask sth of sb
kér vkitől vmit
ask the banns
házasulandókat kihirdet
ask the time
megkérdezi, hány óra van
ask up
felhívat
ask yourself!
legyen eszed!, gondolkodj csak a magad fejével!
asked and had
könnyű megkapni, könnyen megszerezhető
be asking for trouble/it
keresi magának a bajt
did anyone asked for me?
keresett valaki?
don't ask me!
ne engem kérdezz, nem tudom
for the asking
csak kezet kell nyújtani érte, könnyen megszerezhető
have a dread of being asked to speak in public
fél attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen, irtózik attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen
he asks me such questions as
olyanokat kérdez hogy
if it isn't asking too much
elnézését kérem merészségemért, elnézésedet kérem merészségemért, bocsánat merészségemért, ha nem veszed rossz néven
if you ask me
ha engem kérdezel, véleményem szerint
isn't it awful I ask you?
mondd, nem szörnyű?, hát nem szörnyű?, hát nem borzasztó?
it may be asked whether
kérdéses, hogy
what a thing to ask!
micsoda kérdés!
what did you ask of him?
mit kértél tőle?, mit akartál tőle?, mit óhajtottál tőle?
without asking sb
vkinek tudomása nélkül
would it be impertinent to ask you
nem veszi tolakodásnak, ha megkérdezem
you asked for it!
kellett ez neked!, ezt megkaptad!, magadnak köszönheted!
you only needed to ask
csak kérned kellett volna