as jelentése magyarul

As jelentése példákkal az EnSzótárban. As magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

as 1 kötőszó kiejtése 1. As gyakorisága 1.
ahogy, amint (éppen), mialatt, miközben
úgy ahogy, ahogyan, mint ahogy (azon a módon)
mivel, mert, minthogy, mivelhogy (ok megadása)
bár, habár, noha
annak ellenére(,) hogy ...
még ha ... is
amint ..., mint ahogy ... (információ/megjegyzés hozzáfűzése)
as 1 elöljárószó kiejtése 2. As gyakorisága 2.
vmiként, mint vmi (állás, munka)
vmiként, mint vmi (használ, tekint, stb.)
valamiként, valakiként (látszik, viselkedik, stb.)
valamiként, vminek az ideje alatt (gyerekként, felnőttként, stb.)
as 1 határozószó kiejtése 3. As gyakorisága 3.
olyan ... mint, annyira ... mint (hasonlítás)
mennyiség hangsúlyozása
mint mindig
as 2 főnév kiejtése 4. As gyakorisága 4.
Többes szám: asses
római rézpénz

as jelentése példamondatokkal

Not nearly as much has been spent expressing hope.

These homes are financed as real estate.

They are once increased as long desire centuries.

How much cash is involved is being treated as commercial secret.

The primary research results are as follows.

Szócikk as. As jelentése, as magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

as jelentése kifejezésekkel

get sb up as sth | get yourself up as sth
vki/vmi másnak öltözik/öltöztet
look on sb/sth as sb/sth
vkiként/vmiként tekint vkire/vmire
palm sth off as sth
kiad vminek, csalárdul feltűntet vminek
put sb down as sth
gondol, vél, elkönyvel vminek
set (yourself) up (as sb)
vmilyen vállalkozást indít
stand down (as sth)
lemond egy állásról, viszzavonul egy állásról, leszáll a tanúk padjáról (bíróságon)
stand out (as sth)
kitűnik, kimagaslik (sokkal jobb)
think of sb/sth as sb/sth
vhogy gondol vmire
write sb/sth off (as sth)
leír vkit/vmit, lemond vkiről/vmiről (nem fontos/hasznos vki/vmi), storníroz
(as) ... as all get out
a végletekig, szélsőségesen
(as) ... as hell
pokolian ... (hangsúlyozás)
(as) ... as pie
nagyon ...
(as) bold as brass
határtalanul szemtelen
(as) clean as a new pin | (as) neat as a new pin
patyolattiszta, ragyogó tiszta
(as) good as gold
angyali jól viselkedik (gyerek)
(as) good as new
olyan mint új korában, olyan jól van mint előtte
(as) large as life
életnagyságban (szembetűnő, feltűnő vki)
(as) like as not
valószínűleg
(as) much as
még ha ... is, még akkor is ha
(as) nice/sweet as pie
kellemes, megnyerő;
(as) of right | by right
jogosan, jog szerint

További as jelentések

(as) right as rain
kitűnő állapotban/egészségben
(as) silent (or quiet) as the grave
hallgat mint a sír
(as) sober as a judge
színjózan
(in) so far as/that
már amennyire ..., amennyiben
... as we know it
a mostanában ismert/szokásos ...
I am old as you can see
miként láthatod, öreg vagyok
I am sorry as the missis is away
sajnálom, hogy a feleségem nincs itt
I came down as fast as I could
olyan gyorsan jöttem le, ahogy csak tudtam
I can make a shrewd guess as to
alapos okom van gyanítani hogy
I expected as much
éppen ezt vártam
I had as soon stay here
jobb szeretnék itt maradni, jobban szeretnék itt maradni
I had the same trouble as you
ugyanaz a bajom volt, mint neked
I haven't so much as my fare
még az útiköltségem sincs meg, még az útiköltségemet sem tudom kifizetni
I shall help you as far as I can
segítek neked, amennyire csak tudok
I shall outline as follows
alábbiakban közlöm
I shall relate as follows
alábbiakban közlöm
I worked as long as I could
dolgoztam, amíg csak bírtam, dolgoztam, amíg csak tudtam, dolgoztam, amíg csak tehettem
I wouldn't have it even as a gift
ingyen sem kellene
I wouldn't take it even as a gift
ingyen sem kellene
I'll go as far as the corner with you
elkísérlek a sarokig
I'm as good a man as you
vagyok olyan legény, mint te, én is érek annyit, mint te, érek annyit, mint te
a body such as the united nations
egy olyan szervezet, mint amilyen az ensz
a change is as good as a rest
a változatosság felüdít, jót tesz a változatosság
act as a check on sth
megfékez vmit
act as a father
apaként cselekszik
act as a filter
szűrőként szerepel
act as chance directs
véletlenre bízza magát
act as deputy for sb
helyettesít vkit
act as interpreter
tolmácsol, tolmácsként működik
act as secretary
titkárként működik, titkári szerepkört tölt be, titkári szerepkört lát el, titkári minőségben jár el, titkári teendőket lát el
add a condition as an afterthought
utólag vmilyen feltételt szab
answer as cool as you please
zavar nélkül válaszol, meglepetés nélkül válaszol
appear as
szerepel
appear as witness
tanúként szerepel
appoint sb as buyer on commission
jutalékos ügynöki megbízást ad vmi megvételére
as (it) is
(úgy) ahogy van
as (or when or where) the fancy takes one
ahogy éppen rájön, ahogy éppen kedve tartja, pillanatnyi szeszélye szerint
as ... as the next man
olyan ... mint az emberek általában
as ... as they come
olyan ... amennyire csak lehet/elképzelhető
as ... as you please
olyan ...-an(,) ahogy csak tetszik/lehet (a mód hangsúlyozása)
as ... go
egy (tipikus/átlagos) ... -hoz viszonyítva
as I am an honest man
hitemre, szavamra, becsületemre