around jelentése magyarul

Around jelentése példákkal az EnSzótárban. Around magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

around elöljárószó kiejtése 1. Around gyakorisága 1.
körös-körül, minden oldalon
(egy gócpont/központi elem) körül (átv.)
vhol körös-körül, mindenfelé
körös-köré, mindenhova
vmi körül, körvonalban
vmi köré (körbefogva, átkarolva)
around határozószó kiejtése 2. Around gyakorisága 2.
körülötte
körbe, körben (elhelyezkedve)
körbe, vissza (az ellenkező irányba)
körös-körül, mindenfelé
össze-vissza (céltalanul, rendszertelenül)
itt-ott, helyenként
vmi környékén
jelen van (létezik/elérhető/megszerezhető/használatban van, stb.)
körül, körülbelül

around jelentése példamondatokkal

The human race came around soon enough.

These plans are developed around racing fast.

The mills were apparently last used around thirty years ago.

There is more uncertainty around every curve.

The core teaching is based around lectures.

Szócikk around. Around jelentése, around magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

around jelentése kifejezésekkel

wrap-around
körülfogó, körbefogó, körültekert (ruha)
all-around
átfogó, minden területre kiterjedő, sokoldalú, több területen járatos (ember)
arse around
bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik
ask around
kérdezősködik
bat around (or about)
utazik szerte vhol
bat sth around
meghány-vet vmit (döntés előtt)
bring sb around
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sb around (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb around (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sth around to sth
ráterel (egy témára)
bugger about/around
tököl, szerencsétlenkedik
bugger sb about/around
szemétkedik, tököl, szórakozik vkivel/vmivel
come around/round
magához tér, feléled, (ismét) elérkezik/eljön/itt az ideje
come around/round (to ...)
benéz/betér/beugrik (látogatóba)
come around/round (to sth)
véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut
fart around
piszmog, vacakol, szarakodik, bolondozik, barmul, ökörködik
follow sb around/about
megy mindenhova vkivel, mindenhova követ vkit
fool around
vacakol, babrál, haszontalan dolgokkal tölti az időt, más partnerével folytat szexuális kapcsolatot, a patrnerén kívül massal folytat szexuális kapcsolatot
fuck around
piszmog, vacakol, tökölődik, lazsál, mereszti a seggét, bolondozik
get around
jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár vminek, rávesz vkit vmire
get round/around sb
levesz vkit a lábáról, leszerel vkit, meglágyítja a szívét vkinek, rávesz vkit

További around jelentések

get round/around sth
megold, elintéz vmit
get round/around to sth
időt talál vmire, időt tud szakítani vmire, sort tud keríteni vmire
go around/round
forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran vmilyen, gyakran viselkedik vhogy, kézről-kézre jár, körben jár
go around/round (to ...)
benéz/beugrik vhova/vkihez
hand sth around/round
körülkínál, körbead vmit
hang around
kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul
horse around
bolondozik, ökörködik, marhul, hülyül, vacakol, piszmog, totojázik, gatyázik
jack around
lazsál, piszmog, enyeleg, hetyeg
jerk sb around
a bolondját járatja vkivel, szórakozik vkivel
knock around
kóborol, bolyong, léha életet él, könnyelmű életet él
look around/round
körülnéz, körültekint
look around/round (sth)
körülnéz/körbenéz vhol
look around/round for sth
körülnéz vmi után, mindenfelé keres vmit
pass around
körbead
pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.)
(teljesen) vmitől függ
play about/around (with sb/sth)
játszadozik/szórakozik vkivel/vmivel (gondatlan/nemtörődöm), alkalmanként lefekszik vkivel, alkalmi szexuális kapcsolatokat létesít/folytat
poke around
kutat, feltúr
ponce around
piszmog, vacakol, gatyázik
push around
erőszakoskodik
run around with
vkivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt vkivel
screw around (!!!, slang)
csomó emberrel lefekszik
shop around
körülnéz, körülszaglász, szemügyre veszi a helyet
show sb around/round (sth)
körülvezet, kalauzol vkit
stick around
helyén marad, őgyeleg, cselleng
take sb around/round
körbevisz vhol vkit (megmutat vmit vkinek)
talk around/round sth
általánosságokat mond, kertel, kerülgeti a lényeget
turn around/round | turn sb/sth around/round
megfordul, hátrafordul, megfordít, hátrafordít
turn around/round | turn sth around/round
jó útra térül/térít, rendbe jön, javul vmi, rendbe hoz vmit, javít vmin
work around/round
lassan rátér (egy témára)
all around
minden tekintetben, mindenkinek, mindenki által
bugger around
piszmog, vacakol, tököl, barmul, hülyül, marhul, ökörködik
bugger sb around
szemétkedik, hülyít vkit, szórakozik kivel
call around
benéz vkihez
cast a girdle around
körüljárja a földet
crap around
szarakodik, szarozik
drive sb around the bend
megőrjít vkit, bezsongat vkit, meghülyít vkit
drop around
benéz vhova, látogatóban benéz vhova
eff around
piszmog, vacakol, gatyázik, totojázik
eff around with sth
piszkál, babrál
fence sth around with sth
körülvesz vmit mivel, körülkerít vmit mivel
flip around
rövid repülőutat tesz, röpdös, röpköd
fooling around
semmiségekkel való időtöltés, ostobaságokkal való időtöltés, ostoba beszéd, sületlen beszéd, ostoba cselekedet