argument jelentése magyarul

Argument jelentése példákkal az EnSzótárban. Argument magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

argument főnév kiejtése. Argument gyakorisága.
érvelés
okoskodás
szóváltás
érv
vita

argument jelentése példamondatokkal

The argument had turned very loud very quickly.

Neither argument is totally logical or valid.

The argument creates neither presumption nor certainty.

The modernist argument against monarchy is getting pretty old.

The government s tax clause argument is similarly flawed.

Szócikk argument. Argument jelentése, argument magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

argument jelentése kifejezésekkel

pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.)
(teljesen) vmitől függ
adduce argument
megalapoz
argument to the point
találó érv, odavágó érv, kérdés lényegét érintő érv, lényeget érintő érv, kérdésre érdemben vonatkozó érv
buttress up an argument
alátámaszt egy érvet
clinching argument
döntő érv
give point to an argument
fokozza az érv hatását, nyomatékot ad érveinek, nyom a latban
give weight to an argument
nyomós érvekkel támaszt alá egy vitát, súlyt ad érveinek
hack an argument to death
végletekig ismétel egy érvet, unalomig ismétel egy érvet
hang of an argument
érv lényege, érv veleje, érvelés menete
intrinsic argument
belső érv, tételből levont érv
knock holes in an argument
rámutat az érvelés gyenge pontjaira, megcáfol egy érvelést, megdönt egy érvelést
logical argument
logikus érv, logikus érvelés, ésszerű érv, ésszerű érvelés
overstrain an argument
agyonlovagol egy érvet, vitában túlfeszíti a húrt, érvelésben túlfeszíti a húrt
precarious argument
kétes hitelű érv, bizonytalan érv
ram an argument home
érvet legteljesebben kihasznál
riddle an argument
szétzúzza az érvelést
telling argument
nyomós érv
the argument was getting warm
a vita hevessé vált, a vita megélénkült
thin argument
gyenge érv, kevéssé meggyőző érv
weigh in with an argument
nyomós érvvel hozakodik elő