any jelentése magyarul

Any jelentése példákkal az EnSzótárban. Any magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

any névmás kiejtése 1. Any gyakorisága 1.
valami, valamelyik (tagadva semmi, semelyik)
bárki
akármelyik, bármelyik
any határozószó kiejtése 2. Any gyakorisága 2.
vmivel, valamennyire, egyáltalán (tagadva: semmivel sem)
egyáltalán (nem)

any jelentése példamondatokkal

The plans are offered without any further support.

However any further scientific information may aid better understanding.

She had never had any special athletic training.

The dispatches were received simultaneously without any interference.

Szócikk any. Any jelentése, any magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

any jelentése kifejezésekkel

I am not taking any!
nem kérek belőle!, jut is eszembe!, eszem ágában sincs!, nem dőlök be!
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I expect him any minute
minden percben megérkezhet, bármely percben megérkezhet
I have any quantity of them
nekem rengeteg van belőle, nekem töméntelenül sok van belőle, nekem korlátlan mennyiség van belőle
I'm no chicken any more
nem vagyok már mai gyerek
I'm not having any!
köszönöm nem kérek!, nekem ne tessék adni!, ebből elég!
and 'twere any nightingale
mintha fülemüle lenne
any amount
sok
any day
bármikor (vélemény/preferencia hangsúlyozása), bármelyik nap (hamarosan)
any further
tovább
any good
hasznavehető
any longer
tovább
any man in his senses
minden épeszű ember, minden józan ember
any more
vmivel több/többet, tovább (már), többé (már) (kérdésben, tagadásban)
any mortal thing
akármi az égvilágon
any number
sok
any number of
bármennyi, akárhány, rengeteg, töméntelen
any old
akármelyik, bármi, bármilyen
any old how
rendezetlenül, össze-vissza
any one of us
bárki közülünk, bármelyikünk
any person other than yourself
bárki más, bárki rajtad kívül, bárki a te helyedben

További any jelentések

any port in a storm
szükség törvényt bont
any reasonable person will admit this
minden értelmes ember elismeri ezt
any road (up)
valahogyan, valamiképp, akárhogyan, bárhogyan, mindenesetre
any the less
annak ellenére, annak ellenére sem
any time
bármikor
any time you like
amikor akarod, amikor parancsolja
any time/day/minute now
bármelyik percben/napon, stb., hamarosan
any use
hasznavehető
at all/any costs
bármi áron
at any price
mindenáron
at any rate
mindenesetre, legalábbis, legalább, bármi történjék
at that rate we shan't get any dinner today
a végén még ebédet sem kapunk, ha ez így megy tovább, még ebédet sem kapunk
be any/no/much good
vmi/semmi/sok jó/érdemes van benne, vmit/semmit/sokat segít (egy helyzetben)
be not having any (of it)
közönyös, érdektelen, nem mutat érdeklődést, ellenkezik, nem ért egyet
be of (any) use | be any use
hasznos
by any chance
véletlenül, történetesen, esetleg, netán, netalán
by any means
egyáltalán (nem), semmilyen módon (tagadva)
close the door upon any discussion
megakadályoz bármely vitát, megakadályoz mindenféle vitát, lehetetlenné tesz bármely vitát, lehetetlenné tesz mindenféle vitát
do you feel any better?
kicsit jobban érzed magad?, valamivel jobban érzed magad?
do you see any green in my eye?
hülyének nézel?, baleknak nézel?
given any two points
ha meg van adva két tetszés szerinti pont
have you any news?
van valami újság?, van valami híred?
have you got any matches?
van gyufád?
he did not take any notice of sth
egyáltalán nem vett figyelembe
he didn't behave any too well
nem vmi jól viselkedett
he is not any the wiser for it
ettől sem lett okosabb, semmivel sem lett okosabb tőle
if any
ha egyáltalán bármi, ha egyáltalán vmi, ha van egyáltalán
if by any chance
ha úgy adódnék
if by any possibility
ha úgy adódnék
in any case
mindenképpen, mindenesetre, azonfelül, azonkívül
in any event | at all events
mindenesetre (bármi is lesz)
in any way soever
bárhogyan, bármennyire is, bárhogy is, bárhogyan is, akárhogy is, akárhogyan is
is it any dogs bottom?
ér valamit?, elég jó?
is there any green in my eye?
hülyének nézel?, baleknak nézel?
is there any hurry?
sürgős?, sietős?
is there any more?
van még?, maradt még valami?
little if any
kevés, vagy egyáltalán semmi
milk without any head
lefölözött tej
not just any ...
nem (csak) akármilyen ..., nem egy átlagos/sima ...
not on any account
semmiképpen, semmi esetre sem, semmiféle körülmények között
nothing has any effect on it
semmi sem befolyásolja a dolgot
nothing is any use
semmi sem használ