answer jelentése magyarul

Answer jelentése példákkal az EnSzótárban. Answer magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

answer főnév kiejtése 1. Answer gyakorisága 1.
válasz
felelet
megoldás (feladaté)
megoldás
válaszbeszéd
védekezés
visszavágás
riposzt
answer ige kiejtése 2. Answer gyakorisága 2.
Ragozott alakok: answers, answering, answered
válaszol
felel
megválaszol
megfelel vminek
működik
reagál
reflektál
válaszol vkinek
felel vkinek
kifizetődik
érdemes

answer jelentése példamondatokkal

The answer is almost certainly very little.

The answer is that nothing actually went wrong.

The simplest answer is rights cost money.

My answer here is really quite simple.

A short answer very much shorter answer is yes.

Szócikk answer. Answer jelentése, answer magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

answer jelentése kifejezésekkel

answering machine
üzenetrögzítő
answer back
visszabeszél, felesel, visszafelesel, szemtelenül válaszol
answer for
kezeskedik, felel, jótáll
answer for sb
válaszol vki helyett, válaszol vki nevében, felel vki helyett, felel vki nevében
I could not find an answer
nem tudtam mit válaszolni
I will answer for that
ezért kezeskedem
an answer will oblige
választ kérek, választ kérünk
answer a charge
vádat megválaszol, vádat visszautasít, vádat megcáfol
answer a letter
megválaszolja a levelet, válaszol a levélre
answer a prayer
imát meghallgat
answer a problem
megoldja a példát, megoldja a feladványt
answer a question
válaszol a kérdésre, felel a kérdésre, jó formában van, kitűnő formában van
answer as cool as you please
zavar nélkül válaszol, meglepetés nélkül válaszol
answer book
tanári kézikönyv
answer for sth with one's life
életével fizet vmiért
answer in monosyllables
kurtán felelget
answer in the affirmative
igenlően válaszol
answer in the negative
tagadó választ ad, tagadólag válaszol
answer in the positive
igenlő válasz
answer instead of sb
válaszol vki helyett, válaszol vki nevében, felel vki helyett, felel vki nevében
answer laconically
kurtán válaszol, lakonikusan válaszol

További answer jelentések

answer one's expectations
megfelel a várakozásnak, beváltja a reményeket
answer sb pat
visszavág vkinek, azonnal válaszol vkinek, kapásból válaszol vkinek
answer the bell
csengetésre ajtót nyit
answer the bill
megfelel a kívánalmaknak, sikerül
answer the helm
kormányozható, engedelmeskedik a kormánynak
answer the purpose
megfelel a célnak, célravezető, megfelelő
answer the requirements of sth
megfelel vmi követelményeinek
answer the roll
jelentkezik (névsorolvasáskor)
answer to a charge
válasz egy vádra, cáfolat egy vádra, vád elleni védekezés
answer to a description
megfelel a leírásnak
answer to the name of
hallgat a nevére
answer to the point
lényegre válaszol
answer wrong
hibásan válaszol, tévesen válaszol, helytelenül válaszol, pontatlanul válaszol
arithmetic with answers
számtani példatár megoldásokkal
be quick to answer back
nem késik a válasszal, nem marad adós a válasszal, nem késik a visszavágással
be ready with an answer
gyorsan visszavág, mindenre van válasza
bite back an answer
lenyel egy választ
careful answer
jól megfontolt válasz
definite answer
határozott válasz, egyértelmű válasz
evasive answer
kitérő válasz, kitérő felelet
failing an answer
válasz hiányában, ha nem jön válasz
fitting answer
talpraesett válasz
for his crime he answered with his life
életével fizetett bűnéért, életével fizetett bűntettéért
get the answer right
eltalálja a helyes választ
give an answer
válaszol, felel
give an evasive answer
kitérő választ ad, kitérő feleletet ad, nem mond se igent, se nemet
hang on sb's answer
vkinek a válaszától függ, vkinek a válaszán múlik
he will not take no for an answer
nem lehet neki nemet mondani, nem fogad el visszautasítást, nem hagyja magát lerázni
his answer purports that he was not there
felelete azt bizonyítja, hogy nem volt ott
his answer to the insult was a blow
a sértésre ökölcsapással válaszolt
his answer was a crusher
válasza lesújtó volt
his business didn't answer
az üzlete nem hajtott semmi hasznot, az üzlete rosszul ment
in answer to
válaszul vmire
in answer to sb's request
vki kérésére, vki kérésének eleget téve
in answer to your favour
levelére válaszolva
it answers to be honest
érdemesnek becsületesnek lenni, a becsületesség kifizetődik
it would below him to answer
méltóságán alulinak tartja, hogy válaszoljon
letters answered
megválaszolt levelek, elintézett posta
letters to be answered
megválaszolandó levelek, elintézendő posta
loose answer
pontatlan válasz, körülbelüli válasz
make no answer
nem válaszol, nem ad választ
monosyllabic answer
kurta válasz