another jelentése magyarul

Another jelentése példákkal az EnSzótárban. Another magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

another névmás kiejtése. Another gyakorisága.
egy további, még egy
egy másik
egy második, egy újabb

another jelentése példamondatokkal

How those concerns are managed is another question.

Not having more kids is another priority.

We had another really outstanding lunch today.

The brain stem is another crucial area.

A twice weekly market is another attraction.

Szócikk another. Another jelentése, another magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

another jelentése kifejezésekkel

one another
egymást, egyik a másikat
... is one thing, ... is another
a ... egy dolog, a ... egészen más (sokkal fontosabb az előzőnél)
I shall now advert to another matter
most más tárgyra térek át
a horse of another colour
egészen más ügy
another sort of
másféle, másfajta
another time
máskor, más alkalommal
another time you'll know better
majd máskor előbb meggondolod
ask me another
kérdezz vmi könnyebbet
at one time or another
egy vagy más alkalommal
be good for another ten years
még tíz évig elél, még van tíz éve, még tíz évig használható
be in another person's shoes | put oneself in another person's shoes
ugyanabban a cipőben jár (átv.), ugyanabban a helyzetben van (mint vki); vkinek a helyzetébe teszi magát
be in close communication with one another
szoros kapcsolatban állnak
cling to one another
ragaszkodnak egymáshoz, szeretik egymást, összeölelkeznek, egymáshoz simulnak
crowd another car
autót leszorít az úttestről
for another thing
másrészt, egyébként
give it another screw
még egyet csavar rajta, még egyet húz rajta
give weight to another horse
súlyengedményt ad egy másik lónak
half one thing and half another
félig ez, félig az, ez is, meg az is, vegyes felvágott
have (got) another think coming
máshogy gondol vmit (mint vki)
have another cup!
igyál még egy csészével!
have another one on me!
igyon még egyet a költségemre!

További another jelentések

have another think
alszik rá egyet, gondolkozik rajta, még egyszer átgondolja
have running rights over another line
vonalhasználati joga van más vonalon
have the heels of another ship
egészen megközelít egy hajót, elhagy egy hajót
in another place
másutt, máshol, más helyütt, más helyen, országgyűlés másik házában
live to fight another day
(nehézségek után) tovább küzd/folytat, képes/van esélye a folytatásra
look at one another like stuck pigs
bámulnak egymásra, mint borjú az új kapura
make fish of one and flesh of another
kétféle mértékkel mér, részrehajló
merge into one another
összemosódik
modulate from one key into another
egyik hangnemből a másikba modulál
modulate from one key to another
egyik hangnemből a másikba modulál
of quite another order
egészen más természetű
on another occasion
máskor, más körülmények között
one after another | one after he other
egyik a másik után, gyorsan egymás után
one another
egymás, egymást, egymással, stb. (kölcsönös névmás)
one good turn deserves another
jó tett helyébe jót várj
one or another | one or the other
egyik vagy másik, valamelyik
one thing after another
egyik probléma/nehézség a másik után
one thing and another
(egyéb) más dolgok/események
one thing leads to another
egyik dolog hozza a másikat
one way and another | one way or another
javarészt/többségét tekintve
one way or the other | one way and another
vmilyen módon, valahogyan (nem részletezett módon/okok miatt), valahogyan, valamilyen eszközzel, így vagy úgy (valamelyik eset a két alterantíva közül)
overlap one another
átfedik egymást
refer the case to another court
ügyet más bírósághoz tesz át
relay in another place
áthelyez
run into one another
egymásba folyik, egymásba olvad, összemosódik
say first one thing than another
előbb így beszél aztán meg úgy, nem lehet hitelt adni a szavának
set off one colour with another
kiemel egy színt egy másik segítségével
sing another tune
más hangon kezd beszélni
skip from one subject to another
egyik tárgyról hirtelen másikra tér, egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik, tárgyról tárgyra kalandozik, gyorsan váltogatja a témákat
talk of one thing and another
erről-arról beszél, erről-arról beszélget, erről-arról társalog
tell me another
nekem mesélhetsz! meséld másnak!
that is a horse of another colour
ez más lapra tartozik, ez egészen más dolog, ez egészen más tészta
that's another pair of shoes
ez már más tészta, ez más lapra tartozik, ez már más káposzta
they are completely attuned to one another
ők ketten egy test egy lélek
this is quite another story
egészen másról van szó
transfer from a college to another
átiratkozás
transfer from a faculty to another
átiratkozás
try another tack
más módszert próbál, más taktikát próbál, más módszert kísérel meg, taktikát változtat, másképpen próbálkozik
wear quite another aspect
egészen másként fest, egészen másképpen néz ki