an jelentése magyarul

An jelentése az EnSzótárban. An magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

an névelő kiejtése. An gyakorisága.
egy (határozatlan névelő) (kiejtésben magánhangzóval kezdődő szavak előtt)

an jelentése kifejezésekkel

pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.)
(teljesen) vmitől függ
'tis an ill wind that blows nobody good
minden rosszban van valami jó is
I could not find an answer
nem tudtam mit válaszolni
I have an itchy elbow
viszket a könyököm
I'll fit in an hour for you
találok majd egy órát a számodra, szakítok majd egy órát a számodra
Scott was something like an author
Scott páratlanul nagy író volt, Scott felülmúlhatatlanul nagy író volt
a means to an end
(csak egy) eszköz (a cél eléréséhez)
accession to an estate
birtokba lépés
acquit oneself of an accusation
tisztázza magát a vád alól
action of an acid
sav hatása, sav vegyi hatása
add a condition as an afterthought
utólag vmilyen feltételt szab
admonish sb of an obligation
emlékeztet vkit a kötelességére, figyelmeztet vkit a kötelességére
allow an item of expenditure
kiadási tételt engedélyez, engedélyez egy kiadási tételt
an actor is billed to appear
egy színész fellépését hirdetik
an answer will oblige
választ kérek, választ kérünk
an early grave
korai halál
an early night
korai lefekvés
an end in itself
öncél
an even break
egyenlő esély (korrekt eljárás)
an even chance
egyenlő esély/valószínűség (sikerre/kudarcra)
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra

További an jelentések

an eye for an eye and a tooth for a tooth
szemet szemért, fogat fogért
an hour and a half
másfél óra
an hour before
egy órával előbb, egy órával korábban
an hour long
egy óra hosszat
an hour's break
egy óra szünet
an hour's steaming
egy órás út gőzhajóval
an idea presents itself
felmerül egy ötlet
an idea rushed into his mind
hirtelen ötlete támadt, hirtelen gondolata támadt, hirtelen eszébe villant egy ötlet, hirtelen agyába villant egy ötlet, hirtelen eszébe villant egy gondolat, hirtelen agyába villant egy gondolat
an indefinable something
egy meghatározhatatlan valami
an oath escaped him
káromkodás szaladt ki a száján
an old dog will learn no tricks
késő az agg ebet táncra oktatni
an old friend of mine
régi jó barátom
an open book
nyitott könyv (átv.), könnyen kiismerhető, jól ismert
and there's an end of it!
és ezzel kész!, itt a vége!, nincs tovább!
arrive an hour before the time
egy órával korábban érkezik
as I am an honest man
hitemre, szavamra, becsületemre
as close as an oyster
titoktartó
as full as an egg
színültig teli, csordultig teli
as slippery as an eel
sikamlós mint az angolna
as strong as an ox
bivaly erejű, erős mint a bivaly
ask an advice
tanácsot kér
assail an author
nekimegy egy írónak, leránt egy írót
assign an hour
megjelöl egy időpontot
assign men to an arm
embereket fegyvernemhez beoszt
assume an air of innocence
ártatlan arcot vág
at a rate of fifty miles an hour
óránként ötven mérföldes sebességgel
at an angle
ferdén, rézsútosan, szögben
at an angle of
vmekkora szögben, vmekkora szög alatt
at an awkward moment
rosszkor
at an early stage
kezdetben
at an easy pace
kényelmesen, komótosan, lassan, megerőltetés nélkül, kényelmes ütemben, kényelmes tempóban, lassú ütemben, lassú tempóban, lépésben
at an easy trot
könnyed ügetésben
back an anchor
horgonyt kipányváz
bald as an egg
tök kopasz, bőrhajú, kopasz mint egy golyó
balk at an expense
visszariad egy kiadástól, visszariad a költségtől, vonakodik kiadásba verni magát, vonakodik költségbe verni magát, nem hajlandó költségbe verni magát, nem hajlandó kiadásba verni magát, habozik kiadásba verni magát, húzódozik kiadásba verni magát
bat an eye at sb
rákacsint vkire
be a bit of an artist
van benne a művészetből vmi, egy kicsit olyan művészfajta
be an early starter
korán indul el
be an easy mark
könnyen becsapható, könnyen bepalizható, könnyen kifigurázható, balek
be an ex officio member of the committee
hivatalból tagja a bizottságnak
be an excessive smoker
szertelenül dohányzik, mérték nélkül dohányzik, szertelen dohányos, erős dohányos
be an eyesore
bántja az ember szemét, éktelenkedik

Szócikk an. An jelentése, an magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.