always jelentése magyarul

Always jelentése példákkal az EnSzótárban. Always magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

always határozószó kiejtése. Always gyakorisága.
mindig
folyton
folytonosan
állandóan
örökké, mindörökké
örökösen
(még) mindig (végső megoldásként)

always jelentése példamondatokkal

My husband has always been very active.

The pictures are almost always exposed correctly.

I always feel uncomfortable providing such economic accountability.

His essential humanity had always shone through.

No wonder why everybody is always sick.

Szócikk always. Always jelentése, always magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

always jelentése kifejezésekkel

always open
állandóan nyitva, állandó ügyelet
always ready for the fray
mindig kész a küzdelemre
as always
mint mindig (szokásosan, ahogy lenni szokott)
be always hard at it
mindig dolgozik, keményen dolgozik, sok dologgal él
be always harping on the same string
mindig ugyanazon lovagol
be always in sb's pocket
örökké a nyakán lóg vkinek, oda van nőve vkihez, el nem marad vki mellől
be always meddling
örökké beleártja magát mások dolgába, örökké beleavatkozik mások dolgába, örökké beleüti az orrát mások dolgába
be always merry and bright
mindig csupa elevenség, mindig vidám és boldog
be always on one's tracks
mindig a nyomában jár vkinek
be always on the go
folyton jön-megy, nincs egy perc maradása, nincs egy perc nyugta, megállásnyi ideje sincs
be always on the move
folyton jön-megy, sürög-forog
be always on the run
folytonosan szalad, folytonosan rohan, mindig lót-fut
eloquence always on tap
mindig kész ékesszólás
grief cannot last always
a bánat nem tarthat örökké
he always has a good deal on his shoulders
mindig sok a dolga, sokért felelős
he always has his way
mindig keresztülviszi akaratát
he always has to be waited for
mindig várni kell rá, mindig várat magára
he always says and does the wrong thing
mindig azt mondja és azt teszi, amit nem kell, mindig helytelenül beszél és cselekszik
he can always make do
a jég hátán is megél
he is always bringing up his age
örökké a korával hozakodik elő, állandóan a korával hozakodik elő, folyton a korával hozakodik elő
he is always finding faults
folyton akadékoskodik

További always jelentések

he's always turning up like a bad penny
csalánba nem üt a ménkű, rossz pénz nem vész el
interest always comes first
első az érdek, fő az érdek
it is not always good to
nem mindig helyes dolog, nem mindig okos dolog
one cannot always be right
az ember néha téved, az embernek nem lehet mindig igaza
she always wears black
mindig feketében jár
she is always here
mindig itt van, folyton itt van
she is always thinking about he
mindig a férfiakon jár az esze
that is always the way with him
ő mindig így csinál, ő mindig így tesz, ő mindig így szokta csinálni, ez nála állandó
the losers are always in the wrong
mindig az erősebbnek van igaza
time does not always heal old sores
az idő nem mindig gyógyítja be a régi sebeket
words do not always give the measure of feeling
a szó nem mindig az érzelmek fokmérője
you can always fall back on me
rám mindig számíthatsz, szükség esetén rám mindig számíthatsz