allow jelentése magyarul

Allow jelentése példákkal az EnSzótárban. Allow magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

allow ige kiejtése. Allow gyakorisága.
Ragozott alakok: allows, allowing, allowed
enged, megenged, hagy vmit
beenged vhova
enged vhova/vmerre
engedélyez
engedélyt ad vmire, hozzájárul vmihez
időt/lehetőséget ad vmire
lehetővé tesz vmit
teret ad vminek; gondoskodik vmiről
figyelembe/számításba vesz vmit, tekintettel van vmire
nyújt, biztosít vmit
hagy, szán vmit/vmennyit vmire/vkire
elismer, elfogad
vmilyen véleményen van; állít vmit

allow jelentése példamondatokkal

All routes allow vehicles unless stated otherwise.

One shift system may allow many shift plans.

A few venture capital groups allow brief presentations.

Most camping worlds allow free overnight parking.

Typically pressure vessel closures allow maintenance personnel.

Szócikk allow. Allow jelentése, allow magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

allow jelentése kifejezésekkel

allow for sb/sth
számításba vesz vmit, tekintetbe vesz vmit
allow of sth
lehetővé tesz vmit
after allowing for
levonás figyelembevételével
allow a bill to lay on the table
törvényjavaslatot halaszt, törvényjavaslatot fektet, törvényjavaslatot hosszú időre elnapol
allow a claim
kérést elismer, követelést elismer
allow a debt
adósságot elismer
allow a sb time to pay
fizetési halasztást ad vkinek
allow an item of expenditure
kiadási tételt engedélyez, engedélyez egy kiadási tételt
allow five p.c. interest on deposits
öt százalék kamatot fizet a betétek után
allow for the unexpected
számol a váratlannal
allow full play to sth
szabadjára enged vmit
allow me
szabad lesz? engedje meg hogy ... (udvarias kérés/segítség felajánlása)
allow me to
engedd meg, hogy, engedje meg, hogy, legyen szabad
allow of no delay
nem tűr halasztást
allow sb a discount
engedményt nyújt vkinek, árengedményt nyújt vkinek
allow sb some margin
bizonyos mozgási lehetőséget ad vkinek, bizonyos mozgási szabadságot ad vkinek, bizonyos mozgási lehetőséget engedélyez vkinek, bizonyos mozgási szabadságot engedélyez vkinek
allow sb to do sth
enged vkinek vmit, megenged vkinek vmit, engedélyez vkinek vmit
allow sth to be true
igaznak ismer el vmit
allow three p.c.
három százalékot leenged, három százalékot levon
allow to stand
állni hagy, leülepedni hagy
allowing for
figyelembe véve, hogy, eltekintve attól, hogy

További allow jelentések

as soon as circumstances shall allow
mihelyt a körülmények lehetővé teszik
be allow out
kiengedik, kimenőt kap
be allowed out of bed
megengedik neki, hogy felkeljen
it allows of no exception
nem tűr meg kivételt
it ought not to be allowed
nem szabadna megengedni
no canvassing allowed
jelöltek látogatása tilos
no smoking allowed
tilos a dohányzás, nemdohányzó
not allowed
tilos, nincs megengedve, nem szabad
passengers are not allowed on the bridge
az utasoknak a hídra lépni tilos, az utasoknak a parancsnoki hídra lépni tilos
shoes that allow for the tread
cipő, amelyben kényelmes járás esik
tone which allow of no reply
ellentmondást nem tűrő hang
you are right I allow
elismerem, hogy igazad van