all jelentése magyarul

All jelentése az EnSzótárban. All magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

all névmás kiejtése 1. All gyakorisága 1.
mind, minden, mindannyian
az összes, mind, az egész
egész (időtartam)
bármiféle
minden lehetséges
az egyetlen dolog, mindössze (hangsúlyozás)
minden (általánosságban)
all határozószó kiejtése 2. All gyakorisága 2.
teljesen
mind (játékban egyenlő pont)

all jelentése kifejezésekkel

all right
jól, rendben (megfelelő módon/mértékben); elég jól, biztosan, egyértelműen, nyilvánvalóan, kétséget kizáróan (bizonyosság hangsúlyozása)
all-important
mindennél fontosabb
all-party
összpárti
all-round
sokoldalú, átfogó, minden területre kiterjedő
all-time
mindenkori, minden idők szerinti
all-clear
veszély/baj megszűnését jelző jel, szabad jelzés
free-for-all
szabad, korlátozás nélküli, általános verekedés
all right
elég jó, megfelelő, jól van (nem beteg, sérült, stb.), jó, rendben van (engedély kérése/adása vmire)
all-embracing
mindent felölelő, mindent magában foglaló, mindenre kiterjedő
all-night
éjszakai, egész éjszakai, egész éjjel
all-powerful
mindenható, korlátlan hatalmú, teljhatalmú
all-purpose
minden célra megfelelő, minden célra alkalmas
all-weather
minden időjárásban használható
all-in wrestling
pankráció, szabadfogású birkózás
all-in-one
minden egyben (többfunkciós/többrészes)
cure-all
egyetemes gyógyszer, egyetemes csodaszer, megoldás minden problémára
know-all
mindentudó, nagyokos
know-it-all
okoskodó ember, főokos, okostóni
you-all
ti mind, önök mind
all-around
átfogó, minden területre kiterjedő, sokoldalú, több területen járatos (ember)
all-day
egész napos

További all jelentések

all-devouring
mindent felőrlő, mindent elpusztító
all-inclusive
mindent tartalmazó (üdülési ajánlat)
all-pervading
mindent átható
all right
jó, rendben (egyetértés javaslattal/kéréssel; egyetértés/jóváhagyás kérése)
(all) the world over
a világon mindenfelé
(all) well and good
ez mind nagyon jó és szép (de ...)
(and) that's all she wrote
ennyi az egész, ennyit az egészről
(as) ... as all get out
a végletekig, szélsőségesen
(be/have sth) written all over sy | (be/have sth) written all over one's face
rá van írva (az arcára) (átv.), látszik rajta
(the love of) money is the root of all evil
a pénz az élet megrontója
... and all
valamistül, a ... -al együtt (hangsúlyozás)
Fire line: keep clear at all times.
Tűzoltóterület: kérjük mindig szabadon hagyni!
I am all ears
csupa fül vagyok
I am all for it
teljes mértékben helyeslem, benne vagyok
I am all for staying here
amellett vagyok, hogy maradjunk
I am ready to take on all comers
kész vagyok bárkivel megverekedni
I can't cope with all the correspondence
nem tudok a levelezéssel megbirkózni, nem győzöm a sok levél megválaszolását
I felt that this was the end of all things
úgy éreztem, hogy most itt a vég, úgy éreztem, hogy ott helyben végem lesz
I know it all
mindezt jól tudom, mindezzel tökéletesen tisztában vagyok, tudom az egészet
I never slept a wink all night
egy szikrát sem aludtam egész éjjel, egész éjszaka le sem hunytam a szemem
I will do my all
minden lehetőt megteszek, minden tőlem telhetőt megteszek
I would not do it for all the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
a ... to end all ...s
a ...-k ...-ja, minden ...-k ...-ja (legjobb a kategóriájában)
a jack of all trades is master of none
aki mindenhez ért, semmihez sem ért jól
above all (else)
mindenekelőtt, mindenekfelett, legelsősorban, legfőképp
according to all indications
jelek szerint, minden jel arra vall, hogy
ache all over
fáj mindene, fáj minden tagja, egész teste fáj
act against all sense
esztelenül cselekszik
after all
mindennek ellenére, mégiscsak, mégis/mégsem (a várakozás ellenkezője), végül is, végtére is, elvégre
after all is said and done
végül is
all (the way) down/along the line
minden ponton/szakaszban/stádiumban, végesvégig
all I have
mindenem, egész vagyonom, amim csak van
all aboard!
beszállás!
all alone
teljesen egyedül, egészen egyedül
all along
mindvégig, az egész idő alatt, kezdettől fogva
all and singular
együtt és külön-külön
all and sundry
boldog-boldogtalan, mindenki
all around
minden tekintetben, mindenkinek, mindenki által
all at once
hirtelen, váratlanul, egyszerre, egyidejűleg
all atremble
minden ízében remegő, minden ízében reszkető
all but
majdnem, csaknem, mind vkit/vmit kivéve
all but he
mind az ő kivételével, mindannyian az ő kivételével, rajta kívül mind, őt kivéve mind

Szócikk all. All jelentése, all magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.