age jelentése magyarul

Age jelentése példákkal az EnSzótárban. Age magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

age főnév kiejtése 1. Age gyakorisága 1.
kor
életkor
age ige kiejtése 2. Age gyakorisága 2.
Ragozott alakok: ages, ageing / aging, aged
öregszik
öregít
érlel

age jelentése példamondatokkal

Each age group is represented once every century.

Many towns are charged per school age child.

The average death age is around fifty.

There are three age group cycling development platforms.

He has been blind since age six.

Szócikk age. Age jelentése, age magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

age jelentése kifejezésekkel

middle-aged
középkorú, középkori (középkorúakra jellemző)
age-old
ősrégi
age group
korosztály, évjárat
age of consent
törvényes korhatár (a szexhez történő beleegyezés megítélésekor)
golden age
aranykor
ice age
jégkorszak
old age
öregkor, aggkor, vénség
old-age pension
öregkori biztosítás, öregségi járulék
school age
iskolaköteles kor, tanköteles kor
I am double your age
kétszer olyan idős vagyok, mint te, még egyszer olyan idős vagyok, mint te
a coon's age
rengeteg ideig, rengeteg ideje
advance in age
öregszik
age of discretion
nagykorúság
age of romance
lovagkor
air age
repülés korszaka, repülőgépek korszaka, repülőgépek kora
atomic age
atomkorszak
awkward age
kamaszkor
be in the flower of one's age
élete virágjában van, élete teljében van
be of tender age
fiatal, zsenge korú
be under age
kiskorú
belong to the ages
halhatatlan

További age jelentések

crippled with age
elaggott, ósdi
critical age
kritikus kor, változó kor, klimaktérium, öregség
cutting age
vágásérettség
decayed with age
elaggott
double with age
kortól görnyedt, kortól meggörnyedt
draft age
állításköteles kor
early age
zsenge kor, csecsemőkor
feel one's age
érzi már a korát
for/in a coon's age
rengeteg ideig/ideje
green old age
erőteljes öregkor
he is always bringing up his age
örökké a korával hozakodik elő, állandóan a korával hozakodik elő, folyton a korával hozakodik elő
he lived to a fine old age
nagy kort ért meg
his age debars him from competing
kora megakadályozza abban, hogy versenyezzen
in this day and age
napjainkban, manapság, mostanság
iron age
vaskor, vaskorszak
jet age
sugárhajtású repülés korszaka
look one's age
a korának megfelelően néz ki
marks of age
öregség jelei, öregedés jelei
marks of old age
öregség jelei, öregedés jelei
metal age
bronzkor
middle ages
középkor
near sixty years of age
közel van a hatvanhoz, majdnem hatvan éves
of full age
nagykorú
of military age
hadköteles korú, katonaköteles korú
old age and its attendant ills
öregkorral járó betegségek
over ten years of age
tíz éves elmúlt
palaeolithic age
őskőkor, csiszolatlan kőkorszak
prop for one's old age
öregkori támasza vkinek, öregkori gyámolítója vkinek
reach old age
öreg kort ér el
records of past ages
letűnt korok krónikája, letűnt korok története, letűnt korok maradványai, letűnt korok emlékei
reptilian age
mezozoikum
retiring age
nyugdíjképes kor, nyugdíjkorhatár
shadows of old age
borús öregség
she is of a respectable age
tisztes korban van, már nem mai csirke
show one's age
meglátszik rajta a kora
spirit of the age
korszellem
staff of sb's old age
vki öregségének támasza
stay of sb's old age
öreg korának támasza
they are much the same age
körülbelül egyidősek, nagyjából egyidősek, megközelítőleg egyidősek
through all ages
minden korban, mindenkor, idők végtelenségéig
town redolent of age
patinás város, történelmi idők emlékét felidéző város, régi idők emlékét felidéző város
town redolent with age
patinás város