against jelentése magyarul

Against jelentése példákkal az EnSzótárban. Against magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

against elöljárószó kiejtése. Against gyakorisága.
ellen, szemben
ellen (versenyben, perben, stb.)
vmi ellen, vmire felkészülve, készülődve, készenlétben
vmi ellenében, fejében, valamiért
ellen, szemben, ellentétben, vmihez hasonlítva
(vmi háttér) ellenében, előtt
neki- (támasztva) (pl. falnak)

against jelentése példamondatokkal

The nation was still divided against itself.

Criminal charges were brought against those concerned.

The expressions are evaluated against logical values.

It goes deeply against many deep rooted prejudices.

It had posted signs warning against swimming.

Szócikk against. Against jelentése, against magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

against jelentése kifejezésekkel

bring sb up against sth
ráébreszt vkit vmire
come up against sb/sth
ütközik/beleütközik vkibe/vmibe (ellenállásba), összeütközésbe/szembe kerül vkivel/vmivel
cry out against sth
tiltakozik vmi ellen
find for/against sb
vki javára/ellenére dönt (bíróság)
go against sb
ellenére van vkinek, ellene szól vkinek, hátrányára van vkinek
go against sb/sth
ellenáll vkinek/vminek, szembeszáll vkivel/vmivel
go against sth
ellentétben áll vmivel, nem fér össze vmivel
guard against sth
védekezik vmi ellen
have (got) sth against sb/sth
vmi kifogása van vki/vmi ellen, nem tetszik neki vmi/vki
hold sth against sb
neheztel vkire vmiért, vmit vkinek felró, vkinek szemére hány
inform against sb
feljelent vkit, besúg vkit
kick against
kapálódzik vmi ellen, rugdalódzik vmi ellen
lean against sth
nekitámaszkodik vminek, nekidől vminek, nekitámaszt vminek
level sth against/at sb
(nyilvánosan) nekiszegez vkinek vmit, felró vkinek vmit, vádol vmivel vkit
match sb against sb
szembeállít vkit vkivel
pit against sb
szembeállít vkit vkivel, egymás ellen uszít
pit sb against sb
szembeállít vkit vkivel, egymás ellen uszít
play sb off against sb
kijátszik vkit vki ellen, kijátssza őket egymás ellen
proceed against sb
eljárást indít vki ellen, beperel
provide against sth
gondoskodik/intézkedik vmi elhárításáról, véd vmi ellen, törvényileg tilt vmit
run against
nekiszalad vkinek

További against jelentések

run up against sth
ütközik, beleütközik vmibe (átv.) (problémába, ellenállásba, stb.)
set sb against sb
ellene hangol vkit, uszít vki ellen
set sth (off) against sth
összehasonlít/szembeállít vmt vmvel, költségként leír vmit (az adóból)
side with sb (against sb/sth)
mellé/pártjára áll, pártját fogja, támogat (vkivel szemben)
stand out (from/against sth)
szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik
take against sb/sth
ellene van/fordul vkinek
take sth out (against sb)
(hivatalos dokumentumot) kiad/kibocsát (vki ellen) (idézés, stb.)
tell against sb
ellene szól, hátrányára van
turn against sb | turn sb against sb
ellene fordul/fordít vkinek, szembe fordul/fordít vkivel
I'll chalk that up against you
ezt megjegyzem magamnak
act against all sense
esztelenül cselekszik
action against typhus
tífusz elleni védekezés, tífusz elleni harc
advance against
megtámad
against one's wishes
akarata ellenére
against the collar
megerőltető, fárasztó, kimerítő, strapás
against the current
ár ellen, árral szemben
against the grain
nem szívesen, meggyőződése ellenére, kedve ellenére, árral szemben
against the grain with sb
meggyőződése ellenére
against the hair
szőr ellen, szőr ellenében, kedve ellenére vkinek
against the law/rules
törvénytelen, illegális
against the nap
szőr ellenében, visszájára
against the regulations
előírás ellenes, szabályellenes, szabálysértő, szabályoknak nem megfelelő, rendelkezéseknek nem megfelelő, előírásoknak nem megfelelő
against the sun
jobbról balra
against time
az idő ellen (dolgozva)
appeal against sth
fellebbez vmi ellen
as against
vmivel szemben/ellentétben, vmihez hasonlítva
barge against
beleütközik, nekiütődik, nekiütközik
barge against sth
nekiütődik vminek
be against one's mind
nem helyesel vmit, ellenez vmit
be banging/knocking one's head against a brick wall
fejjel megy a falnak
be biased against sb
elfogult kivel szemben
be biassed against sb
elfogult kivel szemben
be covered against fire
tűzkár ellen biztosítva van
be covered against sth
biztosítva van vmi ellen, biztosítva van vmilyen kár ellen
be secure against sth
biztonságban van vmitől
be up against a difficult task
nehéz feladattal áll szemben, nehéz feladatot kell megoldania
bear arms against sb
hadat visel vki ellen
beat against
nekiverődik
bet against sth
fogad vmi ellen
bet against the field
mezőny ellen köt fogadást
bias against sb
előítélet vki ellen
blunder against sth
beleütközik vmibe