again jelentése magyarul

Again jelentése példákkal az EnSzótárban. Again magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

again határozószó kiejtése. Again gyakorisága.
újra, újból, ismét
újfent, megint
vissza-
ezenkívül, ezenfelül
egyébként, továbbá, ezután

again jelentése példamondatokkal

The city was once again firmly surrounded.

Second question again regarding wedding invitation addressing.

Yet here again political realities asserted themselves.

So several local groups again scored intermediate victories.

The water is once again getting darker.

Szócikk again. Again jelentése, again magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

again jelentése kifejezésekkel

I shall not ask again in a hurry
eszem ágában sincs újra kérni
I should never have known you again
soha nem ismertelek volna meg
I told you so again and again
százszor is megmondtam már
again I am not sure that
azonkívül nem is vagyok biztos abban, hogy
again and again
újra meg újra, ismételten, sokszor, számos alkalommal, gyakran
be out and about again
már újra kijár (beteg), már ép és egészséges, újra egészséges, felgyógyult
be quite one's old self again
már megint a régi
become one's proper self again
visszanyeri saját valóját
bring sb to life again
feltámaszt vkit, életre kelt vkit, feléleszt vkit, magához térít vkit
bring up a subject again
újra előhozakodik a dologgal
but then again it is more expensive
viszont drágább, viszont többe kerül
come again?
megismételnéd? elmagyaráznád még egyszer?
come to oneself again
magához tér
cut and come again
még egyszer vesz (ételből)
do over again
újra csinál, újra végez
don't let it happen again!
elő ne forduljon többet!, elő ne forduljon újra!
don't let it occur again!
máskor ne forduljon elő!
don't let me have to tell you that again
ne kelljen kétszer mondanom, ne várd meg, hogy kétszer mondjam
echo again
visszhangzik
ever and again
időnként, egyszer-másszor
every now and again | every now and then
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként

További again jelentések

find bottom again
újra talpra áll
get about again
lábadozik, talpra áll, már fenn jár
half as big again
másfélszer akkora
happen again
újra előfordul, ismételten előfordul, ismétlődik, megismétlődik
he got struck so hard that his ears rang again
olyan ütést kapott, hogy a füle is csengett bele, olyan ütést kapott, hogy a füle is zúgott bele
he is as old again as bessy is
kétszer annyi idős, mint bözsi
he never came back again
soha többé nem jött vissza
he won't show his face here again
nem fog többé itt mutatkozni, nem dugja többé ide a képét
here we are again!
megint csak itt volnánk!, itt vagyunk ismét!
here we go again
már megint ugyanaz van, már megint itt tartunk
it will be long before we see him again
sokáig nem fogjuk őt látni, sokáig nem fogjuk őt viszontlátni, sokára lesz, mikorra láthatjuk
just say that again!
csak merészeld megismételni!
lost time is never found again
az elveszett idő nem tér vissza soha többé
never darken my doors again!
be ne tegye többé a lábát ide!, át ne merje többé lépni a házam küszöbét!
now and again | now and then
időnként, hébe-hóba
over again
még egyszer, újból
put on weight again
visszahízik, tovább hízik, kilókat felszed
ride again
megint a nyeregben van
rising again
feltámadás
same again
még egyszer ugyanazt (ital rendelése)
send sth back again
visszaküld vmit
set sb on his legs again
talpra állít vkit, kihúz vkit a csávából
start from scratch again
semmiből kezdi újra
tell again
újra elmond, újra felmond, elismétel
the loaded table groaned again
a súlyosan megrakott asztal roppant egyet
there you go again
már megint kezded!
think again
ismét fontolóra vesz, újból meggondol, felülvizsgál
this won't happen again
ez nem fog megismétlődni, ez nem fog többé előfordulni
time after time | time and again | time and time again
újra meg újra, minduntalan, sokszor, számos alkalommal, jó néhányszor
we will not refer to it again
erre nem fogunk többet utalni, erre nem fogunk többet hivatkozni, erről nem beszélünk többet
what again?
hát még mit?
what is his name again?
hogy is hívják?, mi is a neve?
you can say that again!
hát ezt elmondhatjuk! (határozott egyetértés)