after jelentése magyarul

After jelentése példákkal az EnSzótárban. After magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

after elöljárószó kiejtése 1. After gyakorisága 1.
után, utána, azután
azt követően
vki/vmi után/mögött
vki/vmi után (keresés/üldözés)
után (sorrendben, fontosságban)
vki/vmi után (elnevezve)
vki/vmi után (vkit utánozva)
after határozószó kiejtése 2. After gyakorisága 2.
miután
azután hogy
azt követően
after melléknév kiejtése 3. After gyakorisága 3.
későbbi
a tathoz/hajó farához közelebbi

after jelentése példamondatokkal

A true man never acquires after college rules.

Another rest is declared after six years.

The poor fellow lived several weeks after reaching home.

The educational framework creates highly sought after staff.

You might feel very tired after class.

Szócikk after. After jelentése, after magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

after jelentése kifejezésekkel

after-effect
utóhatás
after-frame
farborda
sought after
keresett (termék, modell, stb.)
ask after sb
érdeklődik vki hogyléte felől
come after sb
követ vkit, üldöz vkit
go after sb
követ vkit, üldöz vkit
go after sb/sth
jár vki/vmi után (próbálja megszerezni)
keep sb after
tovább benntart vkit (büntetésből iskolában)
look after yourself | look after sb/sth
gondoz vkit/vmit, gondoskodik vmiről/vkiről, törődik vkivel/vmivel, a saját érdekeivel törődik
lust after sth
epekedik vmi után, testi vágyat érez vmi után
name sb/sth after
elnevez vkiről
pant after sth
vágyódik vmi után, sóhajtozik vmi után, epekedik vmi után
run after sb
szalad vki után (átv.)
run after sb/sth
szalad vki/vmi után (próbálja megfogni)
take after sb
vkire hasonlít vkihez, vkire üt, siet vki után, fut vki után
thirst after
vágyódik vmi után, eped vmi után
thirst after sth
vágy vmi után
a short time after
rövidesen azután
after a good cry
miután kisírta magát, miután jól kisírta magát
after a manner
egy bizonyos fokig, elég rosszul
after a storm comes a calm
borúra derű

További after jelentések

after all
mindennek ellenére, mégiscsak, mégis/mégsem (a várakozás ellenkezője), végül is, végtére is, elvégre
after all is said and done
végül is
after allowing for
levonás figyelembevételével
after breakfast
reggeli után
after deck
hátsó fedélzet
after each other
rendre
after hours
hivatalos idő után, zárás után, munkaidő után
after much thought
hosszas megfontolás után
after tax
adókkal csökkentett
after the first lap
az első kör lefutása után
after the flesh
gyarló ember módjára
after this
ezután
after years of roaming
több éves kóborlás után, több éves barangolás után
after you
csak utánad, csak ön után
aspiration after sth
vágyódás vmi után, vágyakozás vmi után
aspire after sth
vágyakozik vmi után, törekszik vmire, vágyi vmire
be out after sth
el akar érni vmit, fáj vmire a foga, pályázik vmire, szeretne megszerezni vmit
before/after the fact
a bűncselekmény előtt/után
crave after sth
vágyakozik vmi után, sóvárog vmi után
dangle after a woman
lebzsel egy nő körül
day after day
nap nap után, nap mint nap, naponként, naponta
day after day passed
múltak a napok
day after tomorrow
holnapután
earnest seeker after sth
buzgó keresője vminek
five days after sight
lát után öt nappal
follow after
után következik
follow hard after sb
sarkában van vkinek, sarkában jár vkinek
for months after
azután hónapokig
go after
utánajár, követ
grope after sth
tapogatódzva keres vmit, vaktában keres vmit
gun after game
vadászik
half after four
fél öt
hark after sb
utánaveti magát vkinek, űzőbe vesz vkit, üldözőbe vesz vkit
he is a good boy after all
mégis csak derék fiú, mégis csak jó fiú, mégis csak derék gyerek, mégis csak jó gyerek
he knows what he is after
tudja, mit akar
hotfoot after sb
nyomába iramodik vkinek, üldözőbe vesz vkit, utána iramodik vkinek
hotfoot it after sb
nyomába iramodik vkinek, üldözőbe vesz vkit, utána iramodik vkinek
immediately after
rögtön utána
just after
közvetlenül utána
keep after sb for sth
molesztál vkit vmiért, nyaggat vkit vmiért, üldöz vkit vmiért, vegzál vkit vmiért
long after
jóval utána, sokkal később
longing after sth
vágyódás vmi után, vágyakozás vmi után, sóvárgás vmi után, áhítozás vmi után