action jelentése magyarul

Action jelentése példákkal az EnSzótárban. Action magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

action főnév kiejtése 1. Action gyakorisága 1.
tett, cselekedet
eljárás
cselekvés, ténykedés
működés
hatás
cselekmény (színdarabé)
mozgás, járás (lóé)
kereset, per
csata, ütközet
mechanika (zongoráé)
szerkezet, óramű
action ige kiejtése 2. Action gyakorisága 2.
Ragozott alakok: actions, actioning, actioned
perel vkit
beperel vkit
perbe fog vkit
peres eljárást indít vki ellen

action jelentése példamondatokkal

Its next action was much more original.

Place cells are generally observed through recorded action potentials.

The class action suit is still pending.

A corrective action plan has been requested.

Future workshops are very strongly action oriented.

Szócikk action. Action jelentése, action magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

action jelentése kifejezésekkel

direct action
közvetlen cselekvés
legal action
per, kereset
rearguard action
utóvédharc
action-packed
eseménydús
delayed-action
időzített, késleltetett, késleltetett működésű, késleltetett hatású
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
action against typhus
tífusz elleni védekezés, tífusz elleni harc
action and reaction
hatás és ellenhatás
action at law
per, kereset
action for breach
házassági ígéret megszegése miatt indított per
action for recovery of property
visszakövetelési kereset, igényper, birtokkereset
action of an acid
sav hatása, sav vegyi hatása
action officer
hadműveleti tiszt
action painting
indulati foltfestészet
action real
ingatlanper
action station
harcálláspont
action that reflects credit on sb
tett, mely becsületére válik vkinek, cselekedet, mely becsületére válik vkinek
air action
légi harctevékenység
arm action
kartempó
be impulsive in one's actions
ösztönösen cselekszik, megfontolás nélkül cselekszik, pillanat hatása alatt cselekszik
be in action
működik, üzemben van

További action jelentések

be killed in action
hősi halált hal, csatában elesik
bring an action
pert indít, keresetet indít
bring an action against sb
pert indít vki ellen, beperel vkit, keresetet ad be vki ellen
bring an action for libel against sb
becsületsértési pert indít vki ellen, rágalmazási pert indít vki ellen
bring into action
működésbe hoz, munkába állít
bring sth into action
folyamatba helyez vmit, megindít vmit, elindít vmit, működésbe hoz vmit
call sth into action
megindít vmit, elindít vmit, folyamatba helyez vmit, működésbe hoz vmit
castor action of front wheels
első kerekek önbeállása
cause of action
kereseti alap
come into action
működésbe lép, megindul, működni kezd, nekikezd, támadást kezd, beavatkozik a harcba
consequential effects of an action
tett következményei, cselekvés következményei
criminal action
bűnvádi eljárás
death in action
hősi halál
decisive action
döntő ütközet
deployment for action
felfejlődés
everyday action
mindennapi cselekvés
field of action
munkaterület, működési kör
fight an action
perben védekezik
force an action
harcra kényszeríti az ellenséget
freedom of action
cselekvési szabadság, szabad kéz
full of action
tevékeny, szorgalmas, agilis
galvanize into action
tevékenységre serkent, hirtelen tevékenységre serkent
go into action
megkezdi a harcot, támadást indít
high action
magasra emelt lábakkal való járás
ill-advised action
helytelen cselekedet
in full action
teljes üzemben
in my sphere of action
az én hatáskörömben, az én hatáskörömbe
institute an action
pert indít, keresetet indít
killed in action
elesett, hősi halált halt
larcenous action
lopás, tolvajlás
law of mass action
tömeghatás törvénye
leading motive of an action
tett fő indítóoka
machine in full action
teljes erővel működő gép, teljes erővel dolgozó gép
man of action
tettek embere
man slow to action
lassan cselekszik, kétszer is meggondolja, hogy mit tesz
military action
katonai akció
no action will lie
keresetnek nincs helye
offensive action
támadó harc
out of action
nem működő, használhatatlan, üzemen kívüli, harcképtelen
plan of action/campaign/attack
akcióterv
presented to the congress for action
határozat céljából a kongresszus elé terjesztett
property in action
peresített tulajdon, peresített birtok