act jelentése magyarul

Act jelentése példákkal az EnSzótárban. Act magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

act főnév kiejtése 1. Act gyakorisága 1.
tett
cselekedet
színlelés, tettetés
megjátszás
törvény
igazolás, igazoló dokumentum
határozat
felvonás (színház)
előadás
előadócsoport
act ige kiejtése 2. Act gyakorisága 2.
Ragozott alakok: acts, acting, acted
cselekszik
vminek megfelelően cselekszik
vmi érdekében cselekszik
képvisel vkit/vmit
vmilyen indíttatásból cselekszik
viselkedik vhogy, (úgy) tesz/csinál (mint)
vmire/vmiként szolgál
hat vmire
vmilyen hatása van
szerepel (filmben, színdarabban, stb.)
játszik, alakít (szerepet)
megjátszik vmit
színlel, tettet vmit
eljátszik (történetet)

act jelentése példamondatokkal

Imagine having to act while speaking another language.

This balancing act is achieved through measurement.

The act of caution came too late.

The patriot act does destroy civil rights legally.

The original second act is set entirely underwater.

Szócikk act. Act jelentése, act magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

act jelentése kifejezésekkel

play-act
színészkedik, ripacskodik
act for sb | act on behalf of sb
vkit képvisel
act on/upon sth
vmi alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár vmi szerint
act sth out
(szertatást) lefolytat, eljátszik vmit (történetet), megcselekszik vmit, eljátszik vmit (való helyzetben)
act up
rosszul viselkedik, rosszalkodik (vki), nem megfelelően működik (vmi)
a hard/tough act to follow
nehezen megismételhető/utolérhető teljesítmény/tett
act a character
szerepel
act against all sense
esztelenül cselekszik
act as a check on sth
megfékez vmit
act as a father
apaként cselekszik
act as a filter
szűrőként szerepel
act as chance directs
véletlenre bízza magát
act as deputy for sb
helyettesít vkit
act as interpreter
tolmácsol, tolmácsként működik
act as secretary
titkárként működik, titkári szerepkört tölt be, titkári szerepkört lát el, titkári minőségben jár el, titkári teendőket lát el
act counter to one's orders
utasításokkal ellentétben cselekszik, utasításokkal ellentétben jár el, paranccsal ellentétben cselekszik, paranccsal ellentétben jár el, parancsot megszeg
act ex officio
hivatalosan jár el
act for the best
jóhiszeműen cselekszik
act for the common good
köz javára cselekszik, köz érdekében cselekszik
act in concert with sb
egyetértésben jár el kivel
act in consort with sb
kivel egyetértésben cselekszik

További act jelentések

act in unison with sb
egyetértésben cselekszik
act of God
természeti csapás, véletlen/kontrollálhatatlan eset, vis maior
act of attainder
jogoktól való megfosztást kimondó törvény
act of despair
kétségbeesett tett, kétségbeesett cselekedet
act of grace
kegy gyakorlása, szívesség, államfői kegyelem, amnesztia, közkegyelem
act of honour
kezességvállalás
act of oblivion
amnesztia
act on sb's behalf
eljár vki érdekében
act on sb's behoof
eljár vki érdekében
act on the offensive
támadólag lép fel
act on the straight
lojálisan jár el, egynes úton jár
act the part of sth
működik vmilyen minőségben, játszik vmilyen szerepet, betölt vmilyen szerepet
act the play out
végigjátssza a darabot, végig szerepel a darabban
act the toff
játssza az előkelőt
act together
együttesen jár el
act under pressure
kényszerből cselekszik
act up to one's principles
elveihez hűen cselekszik, elveinek megfelelően jár el
act with a high hand
önkényesen jár el, zsarnokian jár el
act with fire
nagy hévvel játszik, nagy szenvedéllyel játszik
act with full powers
teljhatalommal cselekszik, teljhatalommal jár el, szabad keze van
acting company
színjátszó társulat, színtársulat
acting copy
rendezői utasításokkal ellátott szereppéldány
acting guardian
pártfogó, gyámolító
acting manager
helyettes igazgató, ügyvezető igazgató
acting over
újra végigjátszás, elismétlés
acting partner
működő tag, aktív tag, beltag
acting play
előadásra szánt darab, rendezői példány
acting prime minister
helyettes miniszterelnök
ancient monuments act
műemléki törvény
bank act
jegybanktörvény
be in two minds about how to act
nem tudja eldönteni, hogy járjon el
be undecided how to act
nem tudja eldönteni, hogy mit tegyen
building acts
építésügyi szabályzat
catch sb in the act
tetten ér vkit
criminal act
bűntett
don't act the goat!
ne tettesd magad bolondnak!, ne tettesd magad hülyének!
get one's act together
összeszedi magát, hatékonyan szervezi a dolgait
get/be in on the act
beszáll/benne van (átv.) (tevékenységben)
go in for acting
színésznek megy, színészetre adja magát, színpadra lép
he acted
jól szerepelt
in the act of
vmi során, folyamán
incorrect act
tisztességtelen cselekedet, inkorrektség