across jelentése magyarul

Across jelentése példákkal az EnSzótárban. Across magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

across határozószó kiejtése. Across gyakorisága.
a túloldalán vminek, a túlsó/szemközti oldalán vminek
odaát

across jelentése példamondatokkal

It was several doctors across five states.

Voting patterns are similar across many countries.

The term is common across many world sports.

It is available across multiple operating systems.

Are global variable definitions consistent across modules?

Szócikk across. Across jelentése, across magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

across jelentése kifejezésekkel

come across sb/sth
véletlenül találkozik vkivel, véletlenül ráakad vmire
come across with sth
nyújt vmit, ellát vmivel, kisegít vmivel
come across | come over
megértik, vmilyen benyomást tesz, kifejeződik, tisztán kivehető (vmilyen érzés, elképzelés, stb.)
cut across
átvág
get across (to sb) | get sth across (to sb)
megértet vmit (vkivel), megmagyaráz vmit (vkinek), elhitet, elfogadtat vmit (vkivel), megértésre talál (információ)
put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb)
meggyőzően kifejt/előad vmit vkinek, eredményesen kommunikál vkivel
run across sb/sth
összeszalad/összefut, beleszalad vkibe (találkoznak)
across country
a vidéken/mezőn át (nem úton maradva)
across the board
mindenkire egyformán vonatkozó, mindenkinek egyenlő arányban
across the grain
szálirányra merőlegesen
across the road
út túlsó oldalán, utca túlsó oldalán
across the shoulder
vállon átvetve
across the way
szemközt, az út másik oldalán
come across a passage
ráakad egy részre, rábukkan egy részre
come across with five dollars
kirukkol öt dollárral, előhozakodik öt dollárral
draw across
összehúz
ferry across
átszállít, átkel
flick across sth
villámgyorsan átrepül vmin, villámgyorsan átcikázik vmin
get across
keresztülvisz, sikerre visz, átkel, átjut, sikere van
get across sb
összeveszik kivel
get sth across to sb
elfogadtat vmit kivel, megértet vmit kivel

További across jelentések

getting across
átkelés, átjutás, keresztüljutás
he didn't manage to put it across
nem sikerült neki keresztülvinni, nem tudta keresztülvinni
he lives across the street
az utca másik oldalán lakik, szemben lakik
pass across
átmegy, pezsdítő
put across a deal
ügyletet elfogadtat, ügyet elintéz, ügyet nyélbe üt, ügyet tető alá hoz
put it across
kiviszik a tömegekhez
put it across sb
könnyen legyőz vkit, megfizet vkinek, ellátja vkinek a baját, laposra ver vkit, rászed vkit, lóvá tesz vkit, becsap vkit
put one's horse across a hedge
akadályon átugratja a lovát, sövényen átugratja a lovát
put sb across the river
átvisz vkit a folyón, átszállít vkit a folyón
see across
átvezet
skip across
átugrik, átugrál
slip across sth
átoson vmin
snick across to sb
gyorsan odaszalad vkihez, gyorsan odafut vkihez
spark across the terminals
csatlakozásnál ívet húz
step across
átlép, átmegy
swim across a river
folyón átúszik, folyót átúszik
swim one's horse across the river
átúsztat a folyón, lovával átúsztat a folyón
tear across
kettészakít, átrohan
the idea came across my mind that
felötlött bennem az a gondolat, hogy, arra gondoltam, hogy, az jutott eszembe, hogy
the sparrow flicked across the road
a veréb villámgyorsan átrepült az úton, a veréb villámgyorsan átcikázott az úton
wade across a stream
átgázol egy folyón
you can't put that across me
ebbe nem fogsz engem beugratni, engem ugyan nem csapsz be