account jelentése magyarul

Account jelentése példákkal az EnSzótárban. Account magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

account főnév kiejtése 1. Account gyakorisága 1.
számla, elszámolás
elszámolási kötelezettség
beszámolás
beszámoló, jelentés
haszon
előny
fontosság
account ige kiejtése 2. Account gyakorisága 2.
Ragozott alakok: accounts, accounting, accounted
tart vminek
tekint vminek
gondol vminek

account jelentése példamondatokkal

How should securities account information be protected?

An active checking account is also required.

Man takes little account of such greater cycles.

The savings money account is really weak.

These security lapses often leave your account vulnerable.

Szócikk account. Account jelentése, account magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

account jelentése kifejezésekkel

bank account
bankszámla, bankfolyószámla
charge account
folyószámla, hitelszámla
checking account
csekkszámla, folyószámla, bankfolyószámla
cost accounting
önálló elszámolás, önálló gazdasági elszámolás
current account
folyószámla
deposit account
letéti számla, betéti számla, folyószámla
expense account
reprezentációs alap
profit and loss account
nyereség-veszteség számla, eredmény-kimutatás
no-account
lényegtelen, érdektelen, jelentéktelen, értéktelen (ember)
account for
elejt, lő, lelő, megöl
account for sth
elszámol vmivel, számot ad vmiről, magyaráz vmit, magyarázatul szolgál vmire, indokol vmit, igazol vmit, megmagyaráz vmit, érthetővé tesz vmit, visszavezethető vmire
I can't account for it
nem értem, nem tudom mivel magyarázni, nem tudom mire vélni
I did it on your account
a te érdekedben tettem, miattad tettem, teérted tettem
account current
folyószámla
account for the expenditure
elszámolja a kiadásokat, benyújtja a költségszámlát
account holder
számlabirtokos
account ledger
főkönyv, számlakönyv
account of expenses
költségjegyzék
account of liabilities and assets
mérlegkimutatás, mérleg
account of sale
eladási számla
account oneself lucky
szerencsésnek mondhatja magát

További account jelentések

account sales
eladószámla
account sb guilty
bűnösnek tart vkit
account sb to be guilty
bűnösnek tart vkit
account short of the truth
igazságnak híjával lévő elbeszélés
account showing a debit balance
tartozik-egyenlegű számla, tartozik-egyenleget mutató számla
accounting department
könyvelés, könyvelési osztály, számfejtés
accounting general
állami főszámvevő
accounts payable
könyvtartozás
accounts receivable
követelés
as per account rendered
elszámolás szerint, számadás szerint
balance account
mérlegszámla
balance to next account
átvitel, szaldóátvitel
banking account
csekkszámla, folyószámla
be accounted rich
gazdagnak tartják, gazdagok közé sorolják
be held in account
számottevő személyiségnek tartják, nagyra becsülik, sokra tartják, nagyra tartják
be much accounted of
nagyra becsülik, sokat tartanak felőle
be quick at accounts
gyorsan számol
book of accounts
üzleti főkönyv, főkönyv
broken account
év közben lezárt számla
buy sth on one's own account
saját számlájára vesz vmit, saját számlájára vásárol vmit
by one's own account
saját bevallása szerint, saját állítása szerint, saját szavai szerint, ha hinni lehet neki
call sb to account for doing sth
felelősségre von vkit vmiért, számon kér vkitől vmit
call sb to account for sth
felelősségre von vkit vmiért, számon kér vkitől vmit
capital account
tőkeszámla
cast an account
számítást végez, számvetést csinál
charge an account
számlát megterhel
contra account
ellenszámla
cook accounts
számításokat meghamisít
cooking of accounts
számlák meghamisítása, szabálytalan könyvelés
dead account
holtszámla
debit account
adósszámla
discharge an account
jóváír, számlán jóváír, számláról leír
drawing account
csekkszámla, folyószámla
economic accounting
önálló elszámolás, önálló gazdasági elszámolás
enter sth to the debit of an account
számlát megterhel mivel, számla tartozik-oldalára bejegyez vmit
find one's account in sth
megtalálja a számítását vmiben
for account and risk of
számlájára és veszélyére
for account of sb
vki számlájára
garbled account
meghamisított számadás
general accounting office
legfőbb állami számvevőszék
give a favourable account of sth
előnyös képet fest vmiről
give a good account of oneself
jó eredményt mutat fel, eredményesen működik, igazolja magát