above jelentése magyarul

Above jelentése példákkal az EnSzótárban. Above magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

above elöljárószó kiejtése 1. Above gyakorisága 1.
felett, felül, fent
fölé
(egyik oldalán) fölé magasodva
magasabb szinten
rangban/fokban felette
státuszban/értékben felette
fölé, vmi mást előnyben részesítve
magasabb hangon/hangerővel
több mint
above határozószó kiejtése 2. Above gyakorisága 2.
felett, felül, fent
rangban/fokban felette
több mint
fentebb, fentiekben (említve/az oldalon)

above jelentése példamondatokkal

The picture above is too red right?

My above ground pool is three years old.

The considerations outlined above are rather general.

The above flow chart indicates four things.

Most replacement tanks are installed above ground.

Szócikk above. Above jelentése, above magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

above jelentése kifejezésekkel

above board
becsületes, nyílt, tisztességesen, egyenesen, korrektül
above-mentioned
fent említett
get above yourself
elbizakodik, felül a magas lóra, nagyra van magával
put sth above sth
fölé helyez vminek (fontosabbnak tart)
put sth before/above sth
elé/fölé helyez vmit vminek (fontosabbnak kezel)
tower above sth
magasabb vminél, emelkedik vmi fülé, túlszárnyal vmit, vmi fölé emelkedik
500 m above sea level
500 méterrel a tengerszint felett
Warning! Men working above.
Vigyázat! A magasban dolgoznak.
above all (else)
mindenekelőtt, mindenekfelett, legelsősorban, legfőképp
above and beyond
az elvárásokon/igényeken felül, ráadásul, azonkívül
above me
fölöttem
above oneself
öntelt, önhitt; fennhéjázó, arrogáns
above par
parin felül
above the law
a törvényeken felül
above the line
közvetlen (költségek), hagyományos, tömegkommunikációs (reklám)
as stated above
mint már említettük
be above oneself
nem bír magával jókedvében
be above suspicion
minden gyanún felül áll, nem fér gyanú hozzá
be above the melee
páholyból nézi a dolgokat
be scarcely able to keep one's head above water
nagyon nehezen tartja magát, küszködik az elmerüléssel, majdnem összecsapnak feje fölött a hullámok, alig áll a lábán
dead above the ears
nincs esze, buta, üres fejű, hülye

További above jelentések

fairly above the average
közepesnél jóval nagyobb
far above the trees
magasan a fák felett, messze a fák felett
from above
felülről, fentről, felsőbb helyről (magasabb szintről/hatalomtól)
get above oneself
felszáll a magas lóra
have a soul above sth
felette áll vminek, nem sokat törődik mivel
he is not above stealing
a lopást sem veti meg
head and shoulders above
messze felülmúl, egy klasszissal jobb
it's above me
meghaladja képességeimet, ez nekem magas
keep one's head above water
felszínen marad, tartja magát, valahogy kijön a jövedelméből
keep oneself above water
úszik a víz színén, fenntartja magát a víz színén, tartja magát
members above the gangway
parlamenti párt befolyásos tagjai
not be above
képes lealacsonyodni (méltatlan dologra)
over and above
azon felül, ráadásul
powers above
égi hatalmak
rank above sb
magasabb rangot tölt be vkinél, magasabb rangban van vkinél
sit above the salt
asztalfőhöz közel ül
stand head a shoulders above the rest
fejjel kimagaslik a többiek közül, egy fejjel magasabb a többinél
streets above
messze fölötte áll, klasszisokkal különb
up above
felülről, a feje fölül
well above the average
közepesnél jóval nagyobb