about jelentése magyarul

About jelentése példákkal az EnSzótárban. About magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

about elöljárószó kiejtése 1. About gyakorisága 1.
-ról, -ről (vkivel/vmivel kapcsolatban, vkit/vmit érintően)
körül (vhol)
mindenfelé, körös-körül
about határozószó kiejtése 2. About gyakorisága 2.
körül vhol
mindenfelé, körös-körül
körülbelül

about jelentése példamondatokkal

Hardly anybody was talking about anything else!

That much about football supporters never changes.

I was curious about many religious facts.

It is rather about divine love itself.

Here are twenty important scripture quotes about prayer.

Szócikk about. About jelentése, about magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

about jelentése kifejezésekkel

arse about
bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik
bat around (or about)
utazik szerte vhol
bring sth about
előidéz, okoz, létrehoz, véghezvisz
bugger about/around
tököl, szerencsétlenkedik
bugger sb about/around
szemétkedik, tököl, szórakozik vkivel/vmivel
come about (that ...)
történik, megtörténik, bekövetkezik, megesik, felvetődik
fart about
piszmog, vacakol, szarakodik, bolondozik, barmul, ökörködik
fiddle about
jön-megy, vacakol, piszmog
find out (about sth/sb) | find out sth (about sth/sb)
rájön vmire, megtud vmit, megtudakol, megérdeklődik vmit, kiderít vmit
follow sb around/about
megy mindenhova vkivel, mindenhova követ vkit
fool about
vacakol, babrál, haszontalan dolgokkal tölti az időt
fuck about
piszmog, vacakol, tökölődik, lazsál, mereszti a seggét, bolondozik
get about
jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár vminek
go about
gyakran vmilyen, gyakran viselkedik vhogy
go about sth
folytat vmit, elfoglalja magát vmivel, hozzáfog vmihez, nekilát vminek
go on (about sb/sth)
hosszasan/egyfolytában beszél (vkiről/vmiről)
hang about
kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul
keep on (at sb) (about sb/sth)
állandóan zaklat/nyaggat vmivel vkit
knock about
kóborol, csavarog, összever, bolyong, léha életet él, könnyelmű életet él
lay about
vagdalkozik, üt-vág
lie about
szanaszét hever

További about jelentések

mooch about
csavarog, lődörög
moon about
tűnődik, ábrándozik, elábrándozik, tétlenül ődöng, semmiséggel tölti az időt, elpiszmog, elbabrál, elmatat, szöszmötöl, elgatyázza az időt, lófrál
muck about
lófrál, elvacakol, csavarog, kujtorog, vacakol, piszmog, babrál
play about/around (with sb/sth)
játszadozik/szórakozik vkivel/vmivel (gondatlan/nemtörődöm), alkalmanként lefekszik vkivel, alkalmi szexuális kapcsolatokat létesít/folytat
ponce about
piszmog, vacakol, gatyázik
put sth about
terjeszt (hírt), híresztel
see about sth
utánanéz vminek, ügyel vmire, foglalkozik vmivel, intézkedik vmivel kapcsolatban
set about sb
megtámad vkit
set about sth
nekikezd vminek, hozzáfog vmihez
start on at sb (about sth) | start on (at sb) about sth
kritizál, szapul, kifogásol vkit/vmit
think about/of sb/sth
gondol vkire/vmire, tekintetbe vesz vkit/vmit, gondolkozik vmin, fontolgat vmit
I am not sure about it
ebben nem vagyok biztos
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I don't feel too good about it
nem nagyon bízom benne, nem nagyon bízom a dologban, nem sokat remélek tőle, nem sokat várok tőle
I don't know about that!
erről nem tudok!, ezt nem hallottam!
I don't know the first thing about it
nem értek hozzá, egyáltalán nem értek hozzá, fogalmam sincs róla, dunsztom sincs róla
I don't want it to get about
nem akarom, hogy híre fusson, nem akarom, hogy mindenki beszéljen róla
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
I'll see about it
majd elintézem, majd meglátom, majd meggondolom
I'll touch him up about it
lesz ezzel kapcsolatban pár közvetlen szavam hozzá
I'm very bad about writing
nagyon rossz levélíró vagyok
a smile lingered about the corners of his mouth
a szája sarka körül mosoly bujkált, a szája szöglete körül mosoly bujkált
about face!
hátra arc!
about here
ezen a tájon
about time
ideje már vminek
about turn!
hátra arc!
all this pother about nothing
mindez a nagy hűhó semmiért, mindez a nagy felhajtás semmiért
along about
körül, táján
and about time too!
legfőbb ideje!
and what about you?
hát te?, veled meg mi lesz?, veled meg mi legyen?
ask about
kérdezősködik
ass about
ostobaságokat követ el, szamárságot követ el, hülyéskedik
barge about
támolyog, nehézkesen mozog
bash sb about
összever vkit, eltángál vkit
batter about
bántalmaz, elver, eldönget
be about right
nagyjából igaza van
be about to do sth
készül vmit tenni, szándékozik vmit tenni
be all about ...
csak a ... -al törődik, csak a ... érdekli
be bats about sth
tetszik vmi, bele van habarodva vmibe, bele van pistulva vmibe
be clear about sth
biztos vmiben, bizonyos vmi felől
be cock-sure about sth
holtbiztos vmi felől
be cut up about sth
bántja vmi, elszomorítja vmit