a jelentése magyarul

a angolul

A jelentése az EnSzótárban. A magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

a névelő kiejtése. A gyakorisága.
egy (határozatlan névelő)
egy (egy egység, főleg étel és ital esetén)
egy (bármelyik, mind)
egy (mennyiségek megadásakor, pl. egypár, egy darab, stb.)
egy vmi (csoport, típus, osztály, stb. megadása)
egy (megadott időszakonként)
egy (a tört rész, hányad és a mértékegységet jelentő szó között)

a jelentése kifejezésekkel

bric-a-brac
csecsebecse, nipp, apró régiségek, ócskaság, zsibáru, kacat, limlom
cock-a-leekie
leves
five-a-side
teremfoci
chock-a-block
összepréselve, szorosan egymás mellett
cock-a-hoop
beképzelt
pit-a-pat
kalapálva, kopogva, dobogva
pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.)
(teljesen) vmitől függ
(a) home away from home
második otthon, olyan mint otthon
(a) home from home
második otthon, olyan mint otthon
(as) clean as a new pin | (as) neat as a new pin
patyolattiszta, ragyogó tiszta
(as) sober as a judge
színjózan
(draw) a line in the sand
határt szab (átv.), megszabott határ (amin nem lép túl)
(make a) run for it
elszelel, elillan, kereket old
(now) there's a thing
micsoda egy dolog (meglepetés kifejezése)
... a pop
...-be kerül egy darab (ár megadása)
I am a wake-up to you
nem fogsz becsapni
I am a worm today
nyomorultul érzem magam
I am at a loss to understand
képtelen vagyok megérteni, nem tudom felfogni
I am not much of a dancer
nem vagyok valami jó táncos
I beg you to put in a good word for my son
kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I can make a shrewd guess as to
alapos okom van gyanítani hogy

További a jelentések

I can't get a word out of him
egyetlen szót sem tudok kihúzni belőle, nem tudom szóra bírni
I cannot get a letting for the rooms
nem tudom kiadni a lakásomat, nem tudok bérlőket találni, nem tudok albérlőket találni
I certify this a true copy
másolat hiteléül
I couldn't make a go of it
nem boldogultam vele, nem tudtam sikerre vinni
I did it just for a joke
merő tréfából tettem, csak tréfa volt
I don't care a bit
csöppet sem törődöm vele, nekem teljesen mindegy, nekem tökéletesen mindegy, egyáltalában nem érdekel
I don't care a fig for it
fütyülök rá
I don't care a hang!
fütyülök rá!, nekem mindegy!
I don't give a damn!
fütyülök rá!
I had a bad time of it
elég ronda dolog volt
I had a feeling that
az volt az érzésem, hogy
I had a job to do it
nagy fáradságomba került elvégezni, nagy fáradságomba került megcsinálni, nehéz munka volt
I had a second helping
kétszer is vettem a tálból
I have a card over
eggyel több lapom van, eggyel több kártyám van, van egy fölösleges kártyám
I have a fancy that
az az érzésem, hogy
I have a good many
van nekem egy jó csomó, van nekem jó sok
I have a hunch that
az a gyanúm, hogy, az az érzésem, hogy, valami azt súgja nekem, hogy, úgy sejtem, hogy
I have a mort of things to do
rengeteg dolgom van
I have a shrewd idea that
az a gyanúm, hogy, feltehető hogy, feltételezhető hogy
I have a sort of idea
úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy, az az érzésem, hogy, az a benyomásom, hogy
I haven't a thing to wear
nincs mit felvegyek, nincs mit felvennem
I haven't got a red cent
nincs egy vasam se
I haven't seen a single soul
egyetlen lelket sem láttam
I haven't the ghost of a notion
halvány gőzöm sincs róla
I heard of it through a newspaper
egy újság útján értesültem róla, egy újság útján hallottam róla
I know it from a good source
biztos forrásból tudom, megbízható forrásból tudom
I never slept a wink all night
egy szikrát sem aludtam egész éjjel, egész éjszaka le sem hunytam a szemem
I shall not ask again in a hurry
eszem ágában sincs újra kérni
I should esteem it a favour if you would kindly
nagyon megtisztelne, ha, nagyon lekötelezne, ha
I think a great deal of you
sokat gondolok rád, igen nagyra értékellek, igen nagyra becsüllek
I told him how there had been a great festival
elmondtam neki, hogy milyen nagy ünnepély volt
I tried to get in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I tried to put in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I want a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
I want to have a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
I wish I was a poet!
bárcsak költő lehetnék!
I wish a were a poet!
bárcsak költő lehetnék!
I would give a lot to
sokért nem adnám, ha
I wouldn't have it even as a gift
ingyen sem kellene
I wouldn't say no to a glass of beer
szívesen meginnék egy pohár sört
I wouldn't take it even as a gift
ingyen sem kellene
I'll give you a ring
majd felhívlak

Szócikk a. A jelentése, a magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.